Uluslarararası İlişkiler ve Projeler Müdürlüğü

  Avrupa Akreditasyon Birliği(EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC), Uluslararası Akreditasyon Forumu(IAF) gibi bölgesel ve uluslararası akreditasyon birliklerine üyelik ve Karşılıklı Tanınma Anlaşmaları(MLA, MRA) için gerekli şartlara sahip olunması ve sürekliliğinin sağlanması ulusal akreditasyon kuruluşunun en öncelikli hedefi ve var olma sebebidir.

Bu sebeple, söz konusu uluslararası akreditasyon birliklerinin faaliyetlerinin ve güncel mevzuatlarının yakından takip edilmesi, Genel Kurul ve Komite Toplantılarına düzenli katılım sağlanması, akreditasyon kuruluşunun asli görevleri arasında olup, hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için önemli rol oynar.

Tam üyesi olduğumuz ve mümkün olabilecek en kısa süre içinde mevcut tüm Karşılıklı Tanınma Anlaşmalarını(MLA, MRA) imzaladığımız EA, ILAC ve IAF'ın Genel Kurul ve Komite Toplantılarına düzenli katılımlar aktif biçimde sürdürülmektedir.

Diğer Bölgesel Uluslar arası Faaliyetler

Bunun yanı sıra Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT) ve Bölgelerarası Standardizasyon Birliği(BASB) gibi çeşitli bölgesel çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Muhtelif Orta Asya ve Körfez ülkeleri ile ikili işbirlikleri ve teknik destek yanında, Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri(Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan) ile de yakın ilişkilerimize son dönemde hız kazandırılmıştır. Bu vesile ile, "Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri'nin Kalite Altyapılarının Geliştirilmesi için Bölgesel İşbirliği Projesi"nde TÜRKAK, "Destek Veren Kuruluş-Supporter" sıfatıyla aktif rol üstlenmiş olup, projeden destek alan ülkelere çeşitli eğitimlerle, inceleme ziyaretleri ile ve seminerle teknik destek faaliyetlerini aktif biçimde sürdürmeye devam etmektedir.

Son dönemde, Moldova Akreditasyon Kuruluşu(CAECP) ve Kırgızistan Akreditasyon Kuruluşu(KCA)  ile bedeli Dünya Bankası tarafından Kurumumuza ödenecek olan iki ayrı proje başlatılmış olup, faaliyetler başarılı biçimde devam etmektedir.

Kazakistan Akreditasyon Kuruluşu(NCA) ve Özbekistan Akreditasyon Kuruluşu(OZSTANDART)'na ikili işbirliği protokolleri dahilinde muhtelif eğitimler verilmektedir. Bu ülke kuruluşu uzmanlarına Türkiye'de inceleme ziyaretleri gerçekleştirmeleri imkanı sağlanmıştır.

Etiyopya Akreditasyon Kuruluşunun yapılanması konusunda bilgi-tecrübe aktarımı ve eğitim yoluyla teknik destek verilmektedir.

Tunus Akreditasyon Kuruluşu(TUNAC)  uzmanlarına çeşitli standart eğitimleri verilmiş, inceleme ziyaretleri yapmaları sağlanmıştır.

15 Haziran 2001'de akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlayan TÜRKAK, yurt dışından gelen akreditasyon taleplerini de olumlu şekilde değerlendirilmektedir. Bugüne kadar Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'da muhtelif alanlarda akreditasyonlar verilmiştir.

Üyesi olduğumuz uluslararası akreditasyon birliklerinin muhtelif Genel Kurul ve komite toplantıları, üyeliğin şartları doğrultusunda Türkiye'de organize edilmiştir.

 

TURKAK EA MLA ANLAŞMASI
EA
Avrupa Akreditasyon Birliği
(European cooperation for Accreditation)

Kuruluş Tarihi

26 Haziran 2000

Kuruluş Amacı

Belgelendirme kuruluşlarının, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının akreditasyonunu gerçekleştiren Avrupa’daki ulusal akreditasyon kuruluşlarının oluşturduğu birliktir.

Hedefleri

 • Ticaretteki teknik engelleri azaltmak;
 • Akreditasyonla ilgili Avrupa standartlarının, akreditasyon kuruluşları tarafından uygulanmasını desteklemek;
 • EA Üyeleri ve EA Gözlemci Üyeleri tarafından işletilen akreditasyon sistemlerinin denkliği ve akredite ettikleri kuruluşlar tarafından verilen belgelerin ve raporların geçerliliği üzerine, karşılıklı güven temeline dayanan, Çok Taraflı Anlaşmalar ve EA Gözlemci Üyeler arasında İki Taraflı Anlaşmalar geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak;
 • Çok Taraflı Anlaşma ve EA üyesi olmayan akreditasyon kuruluşları veya böyle akreditasyon kuruluşlarının oluşturduğu bölgesel birlikler arasında İki Taraflı Anlaşmalar geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak;
 • Teknik bilgi akışı için yöntemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak;
 • Akreditasyon alanında Avrupa uygunluk değerlendirme topluluğunu temsil etmek;
 • EA Komiteleri

  Laboratuvar Komitesi (EA-LC)
  Muayene Komitesi (EA-IC)
  MLA Komitesi (EA-MAC)
  Yatay Uyumlaştırma Komitesi(EA HHC)
  Belgelendirme Komitesi (EA-CC)
  Yayın ve Tanıtım Komitesi (EA-CPC)

  EA Çok Taraflı ve İki Taraflı Anlaşmaları için Akreditasyon Alanları

  1. Kalibrasyon Laboratuvarları
  2. Deney Laboratuvarları
  3.1 Belgelendirme Kuruluşları(Ürün)
  3.2 Belgelendirme Kuruluşları(Kalite Sistem)
  3.3 Belgelendirme Kuruluşları(Personel)
  3.4 Belgelendirme Kuruluşları(Çevre Yönetim Sistemleri)
  4. Muayene Kuruluşları

  TÜRKAK’ın Durumu

  TÜRKAK EA’nın tam üyesidir ve Karşılıklı Tanınma Anlaşmaları(MLA)’na konu bütün alanlarda EA MLA’yı imzalamıştır.

  Tam Üyelik Tarihi: 28 Kasım 2002
  1. MLA imzalama tarihi: 4 Nisan 2006
  1. MLA kapsamı:

 • Deney Laboratuvarları
 • Kalibrasyon Laboratuvarları
 • Muayene Kuruluşları
 • Belgelendir Kuruluşları(Kalite Sistemi)

  2. MLA imzalama tarihi: 2 Ekim 2008 2. MLA kapsamı:
 • Belgelendirme Kuruluşları(Ürün)
 • Belgelendirme Kuruluşları(Personel)
 • Belgelendirme Kuruluşları(Çevre Yönetim Sistemleri)