Sistem Akreditasyon Başkanlığı

Sistem Akreditasyon Başkanlığı,

*TS EN ISO/IEC 17021-1 " Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Şartlar", standardına ek olarak yönetim sistemi özelinde diğer standartlar, teknik spesifikasyonlar, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK 'ın Rehber dokümanlarını kullanarak, yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşlarının bu standart ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

*Ayrıca, Sera Gazı Emisyonu Doğrulaması yapan kuruluşların akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alanda akredite olmak isteyen Doğrulayıcı Kuruluşların; TS EN ISO 14065 ve ilgili diğer standart ve normatif dokümanların şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu iki alana ilişkin denetimler dahil akreditasyon süreçleri ve yetkin insan kaynağı bu birim tarafından yönetilmektedir.