Personel Akreditasyon Başkanlığı

Çağımızda, Sanayi sektöründe yapılan çalışmalarda ve günlük hayatımızda alınan hizmetlerin güvenirliği açısından, mesleklerinde kalifiye edilmiş ve yetkilendirilmiş personel kullanılması ihtiyacı hızla artmaktadır. Çalışan/ çalıştırılan personelin uluslar arası tanınabilirliği olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarınca sertifikalandırılması önem arz etmektedir.

Uluslar arası akreditasyon sistemine bakıldığına Personel Belgelendirmesi yapan kuruluş sayısının ve belgelendirilen personel sayısının her gün artmakta olduğu görülmektedir.

Başkanlığımız, (TS EN) ISO/IEC 17024 standardına göre Kalite sistemini oluşturarak yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Personel Belgelendirme Kuruluşlarını akredite etmektedir. Personel belgelendirmesine konu olan bazı meslekler için uluslar arası standartlar mevcut iken, bazı meslekler için uluslararası veya ulusal standartlar mevcut bulunmamaktadır. Ülkemizde Personel Belgelendirmesine konu olabilecek bazı meslekler için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafında meslek standartları ve Ulusal Yeterlilikler hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu standartlar için “ Ulusal Yeterlilik” leri yayınlanmış standartlar için de Başkanlığımızca akreditasyon hizmet verilmektedir.

EA ile imzalanan karşılıklı Tanıma Anlaşması gereğince Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite edilmesiyle bu kuruluşların düzenlediği personel yeterlilik belgesi sahibi kişilerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması sağlanmaktadır.

Akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları (TS EN) ISO / IEC 17024:2012 no'lu standart ile EA (Avrupa Akreditasyon Birliği), IAF ( Uluslararası Akreditasyon Forumu) ve TÜRKAK zorunlu dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır. (Başvuru dokümanları için “Başvurular “ Başlığı altına bakınız)