Laboratuvar Akreditasyonunda Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümlerinin Yeri

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, TS EN ISO 15189 Satndardı ve ilgili ILAC ve EA rehberlerinde belirtildiği üzere, yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümleri deney sonuçlarının kalitesinin temininde göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardandır. Bu kapsamda yeterlilik deneylerine katılım, laboratuvarın teknik yeterliliğinin değerlendirilmesi için önemli bir performans kriteri olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle akreditasyon başvurusunda bulunan laboratuvarlar, talep ettikleri akreditasyon kapsamındaki genel alanlardan akredite olmadan önce,  mümkünse TÜRKAK tarafından kabul edilebilir olan en az bir tane yeterlilik deneyine ve/veya laboratuvarlararası karşılaştırma programına katılmalı ve bunda başarılı olmalıdır.

Aynı zamanda Akredite laboratuvarlar, akreditasyonun dört yıllık süreçte sürdürülebilmesi için akreditasyon kapsamlarındaki genel alanlardan her birinde bir adet yeterlilik deneyi veya laboratuvarlararası karşılaştırma programına katılmalıdırlar. Akredite laboratuvarlar, yeterlilik deneyi veya laboratuvarlararası karşılaştırma programlarının mümkün olduğu alanlarda, ilgili çevrime katılmak durumundadır. Akredite Laboratuvarların bu çevrimlere katılmaması halinde, katılmama sebeplerini TÜRKAK'a objektif delillerle sunmaları gerekmektedir. Laboratuvarların yeterlilik deneylerine ilişkin çalışmalarını TÜRKAK politikalarını içeren  prosedürü dikkate alarak düzenlemesi ve ilgili kayıtları buna göre tutması gerekmektedir.

TÜRKAK'ın yeterlilik deneyleri ve ve karşılaştırma ölçümleri ile ilgili politikaları "P 704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuarlararası Karşılaştırma Programları Prosedüründe" detaylı olarak verilmektedir.