Akredite Laboratuvar Kullanımının Resmi Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar

Kamu kuruluşları ve resmi düzenleyiciler genellikle aşağıdaki konularla ilgili kararlar almak durumundadır:

  • halk sağlığı, tüketicinin çıkar ve refahının korunması
  • çevrenin korunması
  • kamu yararının gözetimi
  • kanuni düzenlemelere ve yasal şartlara uygunluğun tespiti
  • kamuya ait kaynakların tahsisi

Kamu kuruluşları ve düzenleyici makamlar bu konularda karar alırken çoğu zaman laboratuvar çalışmaları ile elde edilen sonuçlara güvenmek durumundadır. Bu noktada akredite laboratuvarları görevlendirmek, elde edilen verilerin güvenilirliğini temin eder ve alınacak kararın doğruluğuna yardımcı olur.

Eğer bir laboratuvar saygın bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise belli deney, analiz ve ölçüm çalışmalarını bir kalite anlayışı içinde ve yeterli teknik imkan ve kapasiteleri kullanarak sonuçlandırma yeteneğine sahip olduğu tespit edilmiş demektir.

Akredite laboratuvar kullanmak, kamu kuruluşları ve resmi düzenleyicilere aşağıdaki faydaları sağlar:

  • önemli analizlerin sonuçlarını ortaya koyan verilerin güvenilirliği tesis edilir,
  • insan sağlığı ve çevre korumaya ilişkin teşhis ve hükümlerin belirsizliği azalır,
  • akreditasyon markalı deney/ölçüm raporları halkın güvenini arttırır,
  • yapılan denetimlerin kesin sonuçlara bağlanması sayesinde tekrar edilmesi gereken işlemler azalır.

Akredite laboratuvardan yararlanarak kamu ihalelerinde satın alınan ürünlerin kalitesinin ve şartnamelere uygunluğunun kesin bir tespiti yapılabilir.

Denetim ve kontrol otoritelerinin yaptıkları çalışmalarda olumlu veya olumsuz olarak tespit ettikleri hususlarda hataya düşme ihtimalleri azalır.