Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü

  • EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri 2 ana başlık altında toplanmaktadır.

Hizmetiçi Eğitimler

TÜRKAK personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan eğitimler ile kurum dışından aldırılan eğitimleri ve işe yeni başlayan personel için düzenlenen oryantasyon eğitimlerini kapsar.

Kurum dışı Eğitimler

Kurumumuz verdiği akreditasyon hizmetinin yanında, piyasayı akreditasyon konusunda bilinçlendirmeye yönelik akreditasyon standartları ile ilgili eğitimler de düzenlemektedir.Kurumun eğitim hedeflerine uygun olarak eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğünün görevidir.

Denetçi Eğitimleri

Denetçilerin sahip olduğu uygun nitelikler ve bu niteliklerin eğitim yoluyla daha da yetkinleştirilmesi, akreditasyon sistemlerinin yerine getirmesi istenen şartlar arasında önemli yere sahiptir.Bu nedenle Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü denetçilere yönelik eğitimler düzenlemektedir.

Ayrıca Denetçi başvurularının kayıt altına alınması, (DTİG) tarafından alınan kararların sisteme işlenmesi ve Denetçi başvurularına ait dosyaların tutulması işleminde Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü sekreterya görevini üstlenmiştir.

 

  • TANITIM FAALİYETLERİ

Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğünün görevi TÜRKAK'ın hizmetlerini tanıtmak, ilgili kamuoyunu akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve kurum içi ve dışı her türlü organizasyonun gerçekleştirmektir.Bu faaliyetler, Ülkemizde akreditasyon bilincini artırmaya yönelik toplantılar düzenlenmek, yurtiçi ve yurtdışında fuar ve kongrelere katılmak, basın yayın organlarından gelen ropörtaj, makale ve benzeri talepleri cevaplandırmaktır. Ayrıca Kurumu tanıtıcı kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlanmaktadır.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü İle İlgili Resimler

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim