Bilgi İşlem

Teknolojik gelişmelere paralel olarak kurumsal bilgi işlem teknolojilerinin tesis edilmesi ve güncelliğinin sağlanmasının yanı sıra Kurumumuzun faaliyet alanı olan Akreditasyon konusunda, iş süreçlerinin elektronik sistemler aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi konusunda kendi kaynakları ile geliştirmiş olduğu çözüm çalışmaları mevcuttur.

Günümüz dünyasında tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapı hizmetleri Kurumumuzun kendi kaynakları ile oluşturulmuş ve Kurumumuz internet erişimi dışında tüm hizmetlerini kendi kaynakları ile sürdürmektedir.

Akreditasyon hizmetlerinin verilmesi ve sürdürülmesi ayrıca sektörlere özel çeşitli destek çözümleri konularında Kurumumuz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş özel çalışmalar bulunmaktadır. Akreditasyon Konusunda geliştirilmiş olan ve Bilgi Sistemi adını verdiğimiz sistem Kurumumuz ile akreditasyon sürecindeki diğer taraflar olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Denetçi / Teknik Uzmanlar arasında bilgi ve belge akışını düzenlemekte, akreditasyon sürecinin şeffaf ve TS EN ISO/IEC 17011 standardı ve ilgili TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.