Kalibrasyon Laboratuvarları

Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir. Deney/kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 no'lu uluslararası standardtır. Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için ise TS EN ISO 15189- "Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar Standardı esas alınmaktadır.

Ülkemizde, laboratuvarların akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakta olup, bir laboratuvar TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardına uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak, bu standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanların da gerektiğinde kullanılması sözkonusudur. TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Standardı sadece genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Spesifik uygulamalar için, ek kriterler Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından, laboratuvarların çalışma alanlarına göre ayrı ayrı hazırlanmıştır.

EA'nın oluşturduğu standard ve ek kriterleri ihtiva eden dokümanların, laboratuvarların bünyelerine ne şekilde uygulanacağı hususunda da EA tarafından rehber dokümanlar hazırlanmış ve tarafların kullanımına sunulmuştur. Laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların akreditasyona hazırlık sürecinde bunlardan istifade etmesi mutlak surette tavsiye edilmektedir.

Kalibrasyon Laboratuvarlarındaki Zorunlu Dokümanlar Listesi

Dokümanın Kodu

Dokümanın Adı

EA 4/02

Expressions of the uncertainty of measurements in calibration

R20.01

Kalibrasyon Laboratuvarlarında Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri

R20.09

Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber

R20.18

TURKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber

Başvuru Dökümanları

Doküman No. Adı Dosya
F701-002 Kalibrasyon Laboratuvarları için Başvuru Formu F701-002
F701-008 Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için) F701-008
F701-026 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Kontrol Formu (TS EN ISO/IEC 17025:2005’e göre) F701-026
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071
F704-001 Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma ölçümleri Katılım Listesi F704-001

TÜRKAK dokümanları