Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) TURKLAB, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit KARABOĞA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın N...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Tarafından MLA Kapsamının Genişletilmesi Amacıyla Yapılan Eş Değerlendirme Denetimi Tamamlandı
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu, Kurum p...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır.
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, 04.01.2019 tarihli “TÜRKAK E-imza Aktivasyonu Başlıyor” haber içeriği ve ...
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanm...
Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Orbay EVRENSEVDİ’ye nezaket ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Genel...
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanm...
Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen metroloji semineri 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecektir. İlgili bilgiye aşağıdaki resimden ulaşabilirsi...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
ISO 22000:2018 standardı Haziran 2018’de yayınlanmıştır. Akredite ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Kuruluşların 29 Haziran 202...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI, Türk Akreditasyon Kurumu’nu ziyaret ederek Kurumun gerçekleştirdi...
Türk Akreditasyon Kurumu’nda önceki Genel Sekreter H. İbrahim ÇETİN’in başka bir göreve atanması nedeniyle boş bulunan Genel Sekreterlik görevine vekâ...
Türk Akreditasyon Kurumu “Personel Akreditasyon Başkanlığı Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşımı Toplantısı” 15 – 16 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da...
Sayın Baş Denetçi / Denetçi / Teknik Uzmanlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) olarak sizlerle olan çalışmalarımıza ve işbirliğimize her zaman önem...
Ülkemizin, Avrupa Birliği ile ilişkileri kapsamında günümüz gelişmeleri baz alan Avrupa Birliği’nin (AB) kurumsal dönüşümü ile güncel veri ve bilgiler...
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi 36. Toplantısı, muayene kuruluşları akreditasyonunda karşılaşıl...
Günümüzde sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluştu...
Türk Akreditasyon Kurumu, ilgili taraflara sunmuş olduğu akreditasyon hizmetlerinin tanıtımı yanında ülkemizde kalite ve güven bilincinin artırılması,...
Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 2018 Yılı ikinci dönem eğitim programımız yayınlanmıştır.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk KAYMAKCI Türk Akreditasyon Kurumunu ziyaret ederek, Kurum personeli ile...
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Kurumumuzu ziyaret ettiler
Sistem Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda aday denetçi ve teknik uzman olarak yer alan kişiler arasından seçilen adaylara, 23-27 Temmuz 2018 ta...
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim ÇETİN, 7 Ağustos 2018 tarih ve 30502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Sayın C...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sektörel Bilgilendirme Toplantısı 04 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/...
2018 yılı ikinci dönem eğitim takvimimiz Eylül ayı itibariyle web sayfamızda yayınlanacaktır.
TÜRKAK R40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi” revize edilerek yayınlanmış ...
Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara Swiss Otel’de “Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı” yapılmı...
Türk Akreditasyon Kurumu’nun tam üyesi olduğu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafında...
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin ortak girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü ...
TÜBİTAK UME tarafından ülke genelinde laboratuvarlar arası karşılaştırma organize edilmesine karar verilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından belli dönemlerde çıkarılmakta olan ve sektörel gelişmeler, yeni akreditasyon alanları, TÜRKAK faaliyetleri vb. hus...
Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı, 20 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’in başkanlığında, Ad...
25- 27 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan “4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” bilimsel programı yayınla...
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 35. Muayene Komitesi (IC) İNGİLTERE, Windsor’da 42 Ulusal Akreditasyon K...
Avrupa Akreditasyon Birliğinin 2017 Yılı Çok Taraflı Anlaşmalar Raporu (EA MLA Report 2017) Yayınlandı.
Türk Akreditasyon Kurumunda; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamın...
Türk Akreditasyon Kurumunda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden Tespit Komisyonunca ...
Piyasadaki değişikliklerin, teknolojideki son gelişmelerin ve modern pazar taleplerindeki gerekliliklerinin karşılanmasına devam edilmesini sağlamak i...
TÜRKAK, ülkemizde kalite bilincinin artırılması konusundaki misyon ve vizyonu çerçevesinde, Ankara Ticaret Odası’nın 13-15 Aralık 2017 tarihleri arası...
Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, TÜRKAK dokümantasyonu ve akreditasyon süreçlerinde son 2 sene içerisinde yapılan değişiklikler hak...
Değerli Kuruluş Temsilcileri, Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, TÜRKAK dokümantasyonu ve akreditasyon süreçlerinde son 2 sene içeri...
ISO 17034 Referans Malzeme Üretici Yetkinliği için İdari Şartlar ve Teknik Gereklilikler Bilgilendirme Toplantısı, 25-26 Ekim 2017 Tarihlerinde Ankara...
Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 17 Ekim 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi.
Türk Akreditasyon Kurumu ile Özbekistan Akreditasyon Kurumu arasında karşılıklı işbirliği kapsamında, 14-19 Ağustos 2017 tarihlerinde “ ISO/IEC 17021-...
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 34. Muayene Komitesi (IC) LETONYA, Riga’da 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde...
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek ü...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi’nin ikinci ayağı 20-21-22 Eylül 2017 tarihlerinde ...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi’nin ikinci ayağı 13-14-15 Eylül 2017 tarihlerinde ...
Referans Malzeme Üreticilerinin akreditasyonunda kullanılan TSE ISO Guide 34:2016 rehberi, 1 Kasım 2016 tarihinde ISO tarafından revize edilmiş ve ISO...
Özbekistan Ulusal Akreditasyon Kuruluşu (OZSTANDART), Özbekistan’ın ilgili devlet kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 14-15 Haz...
TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’ da gerçekleştirilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2002 yılından bu yana tam üyesi konumunda bulunduğu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası ...
“AKREDİTASYON: İNŞAAT SÜREÇLERİ VE YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE GÜVENİN TESİSİ"
Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 18 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurul...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi ve MLA (Çok Taraflı Tanıma Anlaşması) tarafı olan TÜRKAK’ın EA kurallarına göre mevcut MLA kapsamının sürdürülm...
Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 33. Muayene Komitesi (IC) ve Belgelendirme Komitesi (CC) toplantıları, TÜRKAK’ın ev sahipliğinde 14 Mart 2017 tari...
Yeterlilik Testi Bilgi Sistemi (YETBİS) hizmete açılmıştır.
Sistem Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda aday denetçi ve teknik uzman olarak yer alan kişiler arasından seçilen adaylara, 08-12 Mayıs 2017 tar...
Laboratuvar - Adli Bilimler/Kriminal uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 28.04.2017 – 10.05.2017 tarihleri arasında kabul edile...
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Özbekistan’da O'zbekiston Standartlashtirish, Metrologiya va Sertifikatlashtirish Agentligi (O’ZSTANDART) ile...
Laboratuvar - İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04.2017 tarihleri arasın...
Laboratuvar- Çevresel Numuneler, Hava, Su, Toprak ve Atıklar deneyleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04....
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Yönetim Kurulunun 22 Şubat 2017 tarihindeki toplantısı İstanbul Ticaret Odasında (İTO) yapıldı. Toplantıdan sonra TÜ...
Arap Akreditasyon İşbirliği (ARAC)’ın 5. Genel Kurul ve Yıllık Komite Toplantıları 19 – 22 Şubat 2017 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin...
2017 yılı eğitim programımız Kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır. Eğitimlerimize katılmak isteyen ilgililerin, TÜRKAK Eğitim Talep Formunu (F403-0...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Muayene-Basınçlı Kaplar ve ilgili AB yönetmelikleri, Gözetim, Tahribatsız Muayene, Akaryakıt Depolama Tankları ve Yakıt Dağıtım Sistemleri alanlarında...
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek ü...
TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı tarafından, ülke içinde kalibrasyon laboratuvarlarının sıcaklık ölçümlerindeki güvenilir ve düşük belirsizliği hedef...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca 19-23 Aralık 2016 tarihlerinde Personel Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda yer alan denetçi sayısının artır...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ‘Bilirkişi Havuzu’ bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kuru...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ‘Bilirkişi Havuzu’ bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kuru...
2016 yılı için ödenecek akreditasyon kullanım ücreti/paylarına ilişkin bildirimler online olarak alınacaktır.
“(2006/42/AT), Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV’e giren Makineler” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuz tarafından Mart ayında başlatılan, genel katılıma açık olan eğitimlerimizde, 14 farklı başlık altında 1195 kişiye 2368 adam/ gün süreli eğit...
Danışma Kurulu Üyelerimizden Uygunluk Değerlendirme Derneği’ nin düzenlediği 4. Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu 11 – 12 Kasım 2016 tari...
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından uluslararası alanda düzenlenen Kalite Kongrelerinden 25. Kalite Kongresi, ”Yeni Normal” teması ile 15 – 16 ...
Laboratuvar- “Ahşap ve Ahşap Ürünleri / Cam - Seramik / Kağıt, Karton ve Ambalaj Malzemeleri / Oyuncaklar, Spor ve Eğlence Donanımları” deneyleri uzm...
IAF-ILAC Ortak Yıllık Toplantısı Hindistan’da Gerçekleştirildi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile İslam Coğrafyası’nda ilk defa bir Ar-G...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi’nin ikinci ayağı 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde A...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi’nin birinci ayağı 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde İst...
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında 22 kişiden oluşan “TÜRKAK Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” nin katılı...
İkinci dönem eğitim programımız kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında TÜRKAK paydaş kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri sivil toplum ku...
Laboratuvar- Metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler/ Madenler ve maden filizleri/ Taşıtlar Deneyleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca 2016 yılının Başdenetçi /Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısı 4 Haziran 2016 tarihi...
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ortaklaşa girişimleri ile her yıl farklı temalarla kutl...
Dünyada ve ülkemizde önemi her gün daha da artan maddi delil kavramının ilk aşamasında Olay Yeri İnceleme Timleri olarak görev yapan adli kolluk birim...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirilen Ömer Çelik, 25 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Birli...
Türk Akreditasyon Kurumu Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı’nca 29-30 Nisan 2016 tarihinde Ankara Holiday Inn (Çukurambar) Otel’de, Kurumumuz denetçi ...
Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu’nun 2016 yılındaki ilk toplantısı, 20 Mayıs 2016 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu hizmet binasında gerçekleş...
Laboratuvar- Kimyasallar, Kimyasal Ürünler, Kozmetik Ürünler, Kimyasal Gübreler ve Boyalar/ Petrol ve Petrol Ürünleri/ Yağlayıcılar/ Yakıt...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığınca Astana Kazakistan Ulusal Akreditasyon Kuruluşuna 24-25 Mart 2016 tarihlerinde “ISO/IEC 1702...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığınca 21-22 Mart 2016 tarihlerinde “ISO/IEC 17021-1:2015 Standardına yönelik ilk Temel Bilgilendi...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı’nca 26 Mart 2016 tarihinde Sektörel Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Yeni dönem eğitim programımız kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır. Eğitimlerimize katılmak isteyen katılımcıların, iştirak etmek istedikleri eğiti...
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından organize edilen Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Sayın Volkan Bozkır katılımlarıyla gerçekleştirilen “Sivil...
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından kamu kurumlarında yönetim kalitesinin arttırılması, bireyler için yüksek yaşam kalitesinin oluşturulması am...
Basın Açıklaması
Onaylanma amaçlı akreditasyon denetçi / teknik uzman bilgilendirme toplantısı 9 Ocak 2016 tarihinde Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca...
Laboratuvar- Yapı Malzemeleri Deneyleri ve/veya Plastik Boru ve İlgili Ürün Deneyleri Uzmanlık Alanları İçin Denetçi / Teknik Uzman Havuzu Revizyonu v...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca Personel Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda yer alan baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanlara bilgi ve tecr...
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından organize edilen Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Sayın Volkan Bozkır katılımlarıyla gerçekleştirilen “Sivil...
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından organize edilen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır ile Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Çağata...
Muayene ve ürün belgelendirme kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı, 9 Aralık 2015 tarihinde Ankara The Green Park Hotel’de, kuruluş temsilci...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca 2015 yılının Başdenetçi /Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısı 6 Kasım 2015 tarihind...
Türk Akreditasyon Kurumu değişen ve gelişen şartları göz önüne alarak bünyesinde bulundurduğu Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı, Labora...
Her yıl Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ile Türkiye Kalite Derneği (KALDER) işbirliğinde düzenlenen Kalite Kongrelerinden 24. Kalite Kongresi “Mük...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 26 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti
Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu’nun 2015 yılındaki 2. toplantısı, 19 Ekim 2015 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. Türk Akredit...
2012 yılı Ağustos ayında göreve başlayan TÜRKAK Danışma Kurulu üyelerinin 3 yıllık görev süresi 2015 Ağustos'unda sona erdi.
Türk Akreditasyon Kurumu 4457 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, 13 Ağustos 2012'de göreve başlayan TÜRKAK Yönetim Kurulunun 3 yıllık görev süresi sona...
Mekaniksel Büyüklükler Kalibrasyon Alanı İçin Denetçi / Teknik Uzman (Bilirkişi) başvuruları 18.09.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından akreditasyonun önemi ve farkındalığın arttırı...
2015 yılının ilk dönem eğitimleri Ocak ayında başlayarak Haziran ayı itibariyle başarı ile sonlandırılmıştır.
Her yıl 9 Haziran tarihinde dünya çapında kutlanmakta olan Dünya Akreditasyon Günü, bu yıl Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Labo...
Kurum personeli ve denetçileri için 4 – 9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Ulu...
Almanya Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde yer alan Fizik – Teknik Federal Kurumu (PTB) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) işbirliği ile yürütülm...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nın olağan ÇOK TARAFLI ANLAŞMA KONSEYİ (MAC) toplantısı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ev sahipliğinde İstanbul’da...
7. SMIIC-Akreditasyon Komitesi (AC) Toplantısı TÜRKAK başkanlığında 17-19 Mart 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek’te, Bosna Hersek Standardları Enst...
9 Haziran 2015 tarihinde kutlanacak olan Dünya Akreditasyon günü, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Bir...
23– 27 Şubat 2015 tarihlerinde TÜRKAK ev sahipliğinde Özbekistan Akreditasyon Kurumu (Uzstandart) temsilcilerini de içeren heyete ikili işbirliği prot...
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), diğer akreditasyon kurumlarıyla yaptığı işbirliklerine yeni bir halka daha ekledi.
Kimya Laboratuvarı Denetçileri Çalıştayı 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA, 20 Ocak 2015 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etti. Kurumumuzu ziyaretlerinde Sayın Bakan Ya...
Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol Kurumu - Irak Akreditasyon Sistemi (COSQC-IQAS) temsilcilerinden oluşan Irak Heyeti ve Birleşmiş Milletler End...
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), uygunluk değerlendirme kuruluşlarını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili kurumların temsilciler...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Laboratuvar Komitesi Tıbbi Alan çalışma grubu toplantısı, EA üyesi akreditasyon kurumlarından 35 temsilcinin katılım...
Kurumumuz, Azerbaycan Standardizasyon, Metroloji ve Patent Devlet Kuruluşu tarafından 22 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen “Şirketlerin ve Kuruluşların ...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı’nca 16-19 Aralık 2014 tarihleri arasında “TS EN ISO/IEC 17021:2012 Standardı Temel Bilgilendir...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca 2014 yılının Başdenetçi /Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısının ikincisi 13 Aralık...
Personel Akreditasyon Başkanlığına başvurusu olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) ile bilgilendirme ve işbirliği toplantısı 12 Aralık 2014 ta...
TÜRKAK Danışma Kurulunun 2014 yılındaki 2. toplantısı, 27 Kasım 2014 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkan Y...
12-13 Kasım 2014 tarihleri arasında 6. SMIIC Akreditasyon Komitesi (AC) Toplantısı,14-15 Kasım 2014 tarihleri arasında da SMIIC AC Eş Değerlendirme Me...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 3 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
“Yapı Malzemeleri Çalıştayı (Workshop on Construction Products)”, 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde, İstanbul’da Türk Akreditasyon Kurumu’nun ev sahipliği...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Yayın ve İletişim Komitesi (CPC) Toplantısı TÜRKAK’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.
5. SMIIC Akreditasyon Komitesi (SMIIC AC) Toplantısı 09-11 Eylül 2014 tarihleri arasında TÜRKAK’ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan BOZKIR, 4 Eylül 2014 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna ziyarette bulundu.
AB Bakanlığında Görev Değişimi Törenle Yapıldı
11 ve 18 Ağustos 2014 tarihlerinde ISO 15189:2012 standardının revizyonu sonrası standartta meydana gelen değişiklikler hakkında geçiş eğitimi düzenl...
Araç Muayene Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşım Toplantısı
Sayın Bakanımız TÜRKAK'ın yeni hizmet binasını inceledi.
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığınca 7-8 Temmuz 2014 tarihleri arasında “ISO 13485 ve ISO 14971 Standardları ile Tıbbi Cihazlar ...
Personel Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi /Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısı 7 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da ge...
TÜRKAK Danışma Kurulu Toplantısı, 16 Mayıs 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet YÜCEL’in başkanlığınd...
Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı’nca 5 - 6 Haziran 2014 tarihleri arasında “(TS EN) ISO/IEC 17024: 2012 “ Denetçi Eğitimi...
Türk Akreditasyon Kurumu, Dünya Akreditasyon Günü'nü 9 Haziran'da, düzenlediği bir toplantı programı ile kutladı.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ SAYIN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ VESİLESİYLE YAYINLADIĞI MESAJ
5-6 Mayıs 2014 tarihinde TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı tarafından EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar alanında TÜRKAK denetçilerine yönelik W...
07 Mart 2014 günü, Antalya İhracatçılar Birliği konferans salonunda TÜRKAK tarafından organize edilen "TÜRKAK ve Akreditasyon" konulu bilgilendirme to...
SOMA’DA HAYATINI KAYBEDEN MADEN OCAĞI ÇALIŞANLARINA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ. KEDERLİ AİLELERİNİN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ. MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSU...
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU TÜRKAK’ı Ziyaret Etti
Moldova Akreditasyon Kuruluşu’na (MOLDAC), ISO IEC 17065 standardı ve ISO/IEC 17067 rehber dokümanı uygulamaları hakkında eğitim verildi
TÜRKAK uluslararası bir başarıya daha imza attı: Uluslararası Helal Akreditasyon Forumu, IHAF 2013, TÜRKAK’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Akreditasyon Merkezi ile İşbirliği Anlaşması Yapıldı
Personel Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi / Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısı 13-14 Aralık 2013 tarihinde Ankara’d...
Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirildi.
Bakan Yardımcımız TÜRKAK’ı Ziyaret Etti
TÜRKAK Danışma Kurulunun 2013 yılındaki ilk toplantısı, Kayseri Sanayi Odasının ev sahipliğinde 19.06.2013 tarihinde Kayseri’de yapıldı
TÜRKAK “Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi” ne Katıldı.
“I. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi (I. ULAG)” 16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa ...
TÜRKAK, üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile imzaladığı Çok Taraflı Tanıma Anlaşmalarının devamına karar verilmesi dolayısıyla uluslar a...
Toplumumuzda geniş destek bulan ve ekmek israfının önüne geçmeyi hedefleyen kampanyaya biz de dikkatinizi çekmek istedik
Türk Akreditasyon Kurumu, Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlamıştır.
Kurumumuzun ILAC ile olan karşılıklı tanınma anlaşması ILAC'ın anlaşma yapılabilen alanları genişletmesine paralel olarak 25 Ekim 2012'de genişletildi...
TÜRKAK 15. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSINA KATILDI.
Suudi Arabistan Standardlar, Metroloji ve Kalite Organizasyonundan bir heyet TÜRKAK'ın faaliyetleri hakkında bilgi almak ve işbirliği alanlarının geni...
TÜRKAK 13.Kalite Sempozyumuna katıldı.