Balkan Ülkeleri için Yapı Malzemeleri konusunda akreditasyon çalıştayı düzenlendi.

 Almanya Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde yer alan Fizik – Teknik Federal Kurumu (PTB) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) işbirliği ile yürütülmekte olan Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Altyapısı Desteklenmesi ve Bölgesel İşbirliği projesi çerçevesinde “Yapı Malzemeleri Direktifi alanında akreditasyon hizmetleri” konulu bir çalıştay düzenlendi. 25 – 28 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da Kurumumuz ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Kurumumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı ve ülkemizde yerleşik Onaylanmış Kuruluş temsilcilerinden oluşan eğitimciler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ’dan uzmanlar katıldı.

Çalıştayda Yapı Malzemeleri Direktifi (EU 305/2011 Dec.), yasal uygulama süreçleri ve yapı çelikleri, yalıtım ürünleri, çimento gibi farklı ürün ailelerinde sektörel uygulama pratikleri değerlendirildi.

Yayınlanma Tarihi:29.05.2015