TÜRKAK, 6. SMIIC Akreditasyon Komitesi (AC) Toplantısı’na katıldı.

       12-13 Kasım 2014 tarihleri arasında 6. SMIIC Akreditasyon Komitesi (AC) Toplantısı,14-15 Kasım 2014 tarihleri arasında da SMIIC AC Eş Değerlendirme Mekanizması eğitimi Dubai Akreditasyon Merkezi (DAC) ev sahipliğinde ve TÜRKAK’ın başkanlığında Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirildi.

Dubai Akreditasyon Merkezi (DAC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akreditasyon Komitesi toplantısı SMIIC-AC üye kuruluşlardan; İran Ulusal Akreditasyon Merkezi (National Accreditation Centre of Iran - NACI), Türk Akreditasyon Kurumu (Turkish Accreditation Agency - TÜRKAK), Bosna Hersek Standardları Enstitüsü (Institute for Standards of Bosnia & Herzegovina - BAS), Tunus Akreditasyon Kurulu (Tunisian Accreditation Council -TUNAC), Mısır Akreditasyon Kurulu (Egyptian Accreditation Council - EGAC), Bangladeş Akreditasyon Heyeti (Bangladesh Accreditation Board - BAB), Pakistan Ulusal Akreditasyon Kurulu (Pakistan National Accreditation Council - PNAC) ve Suudi Akreditasyon Komitesi (Saudi Accreditation Committee - SAC) temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

SMIIC Genel Sekreterliği (SMIIC General Secretariat) ve Standardlar ve Kalite Ajansı (Agence Des Normes et de la Qualite - ANOR) toplantıya gözlemci olarak katıldı.

Toplantıda;

·         SMIIC AC Çok Taraflı Tanınırlık Anlaşma Gereklilikleri ve Helal Akreditasyon Kuruluşlarının Değerlendirilme Prosedürleri, SMIIC AC üyelerince madde madde tartışıldı. Doküman üyelerin görüşlerine göre revize edildi ve onaylandı.

·         Akreditasyon İşlemlerinde Görevli Personelin Kalifikasyonu, Yeterliliği ve İzlenmesi ile İlgili Rehberler SMIIC AC üyeleri tarafından tartışıldı. Doküman üyelerin görüşlerine göre revize edildi ve onaylandı.

·         SMIIC Standardizasyon Bölümü’ne, Teknik Komite 1 (TK 1) Çalışma Grubu ile bir toplantı organize ederek, SMIIC Akreditasyon Komitesi tarafından hazırlanmış olan OIC/SMIIC 2 ve OIC/SMIIC 3 Rehberleri üzerinde teknik bir çalışma yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Yayınlanma Tarihi:31.12.2014