ISO/IEC 17021:2011 Standardı ve IAF MD Serisi Eğitimi yapıldı.

 Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı’nca 16-19 Aralık 2014 tarihleri arasında “ISO/IEC 17021:2011 Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi ve Yönetim Sistemleri Belgelendirmesinde Kullanılan IAF MD Serisi ( IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5, IAF MD 7 ve IAF MD 11) Eğitimi gerçekleştirildi.

Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Birim Başkanı Salih YÜKSEL ve Sistem Akreditasyon Uzmanı Tekin ALTUĞ tarafından verilen eğitime yaklaşık 30 kişi katılım sağlamıştır. Eğitimler süresince katılımcılara “ISO/IEC 17021:2011 Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi ve IAF MD 1-Örneklemeye Dayalı Çok Sahalı Belgelendirme, IAF MD 2 Akredite Yönetim Sistemleri Belgelendirmelerinin Transferi, IAF MD 5-  KYS ve ÇYS Tetkik Süreleri, IAF MD 7-Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına Uygulanacak Yaptırımlar ve IAF MD 11- Entegre Yönetim Sistemleri İçin ISO/IEC 17021’in Uygulanması” anlatılarak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

 

Yayınlanma Tarihi:31.12.2014