Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları(UDK) ile bilgilendirme ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

    Personel Akreditasyon Başkanlığına başvurusu olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) ile bilgilendirme ve işbirliği toplantısı 12 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

   Toplantıya Personel Akreditasyon Başkanlığına başvurusu olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının temsilcileri ile kamu paydaşlarımız katılmıştır. Toplantının açılışında TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Kadir Kayıhan CABIOĞLU,   katılımcılara hitaben bir konuşma yapmıştır. Açılış konuşmasının ardından Personel Akreditasyon Başkan Vekili Dr. Recep AYVALIK ’ın moderatörlüğünde toplantı gündemindeki konulara geçilmiştir.

   Toplantı programı çerçevesinde TÜRKAK politikalarının paylaşılması, güncel gelişmelerin anlatılması, TÜRKAK e-portalının kullanılması, denetim süreci ve akreditasyon dokümanlarındaki değişiklikler, TÜRKAK ’ın UDK ‘lardan beklentileri ile denetim sırasında yaşanan sorunlar hakkında  katılımcılara bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun TÜRKAK ’tan beklentilerine ve yaşanan sorunlara ilişkin katılımcıların soruları alınarak, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

   Yapılan bu toplantı ile TÜRKAK ’ın daha iyi hizmet verebilmesi için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının denetim öncesi, denetim sırasında ve denetim sonrası yaşanan sorunların dinlenilerek TÜRKAK denetimlerinin daha efektif gerçekleştirilmesi ve akreditasyon süreçlerinde yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının bulunması amaçlanmıştır. TÜRKAK ’a Personel Belgelendirmesi konusunda başvurusu olan tüm Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu toplantının akreditasyon süreçlerinin işleyişini güçlendireceği düşünülmektedir. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Yayınlanma Tarihi:17.12.2014