Araç Muayene Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşım Toplantısı

“Araç Muayene" temalı denetçi/teknik uzman deneyim paylaşım toplantısı, denetçi/teknik uzman havuzumuzda bulunan; kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerde görev yapan yetkin teknik denetçi ve teknik uzmanların katılımıyla, Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, Başkan Vekili Orbay Evrensevdi ve Proje Sorumlusu Ömer Karavelioğlu moderatörlüğünde, 14.08.2014 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Ülkemizde araç muayenenin geçmişi, özelleştirme süreci ve mevcut durum ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca araç muayene konusunda ülkemizdeki benzer yapının mevcut olduğu Avrupa’daki ülkelerin durumu incelendi. Ülkemizdeki ve İsveç’teki benzer yapının teşvik edilmesi ve Avrupa Komisyonunun bu alanda belirlemiş olduğu yol haritası paralelinde, 2013 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi altında araç muayenesi alanında Kurumumuzun da kurucu üyesi olarak Teknik Çalışma grubunun yapılandırıldığı bilgisi verildi. Bu çalışma grubunun çalışmalarına ve etkinliklerine Kurumumuzun aktif olarak katılım  ve katkı sağladığı, bu bağlamda Avrupa Akreditasyon Birliği - EA 5/02 dokümanının revizyon çalışmalarına paydaşların da görüşü alınarak azami katkının verildiği belirtildi. Paralel olarak, 2009/40/EC (roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers) AB mevzuatının yerine geçen ve  14. Maddesinde akreditasyonun bir opsiyon olarak belirlenmiş olduğu 2014/45/EU (periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC) AB mevzuatının 3 Nisan 2014 tarihinde yayımlandığı bilgisi verildi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, bu yıl yapılacak gözetim denetimi taslak programı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve sonrasında yapılan tecrübe paylaşımları ile denetimlerde ortaya çıkan ve çıkabilecek bulgularla ilgili ortak anlayışın oluşturulması bağlamında harmonizasyon çalışması ile toplantı tamamlandı.

 

 

Yayınlanma Tarihi:19.08.2014