(TS EN) ISO/IEC 17024: 2012 Denetçi Eğitimi gerçekleştirildi.

Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı’nca    5 - 6 Haziran 2014 tarihleri arasında “(TS EN) ISO/IEC 17024: 2012 “ Denetçi Eğitimi Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 
            Türk Akreditasyon Kurumu, Personel Akreditasyon Başkan Vekili Dr.Recep AYVALIK ve akreditasyon uzmanları Doğan YILDIZ ile Seher BATUR tarafından verilen eğitime sektör ve uzmanlık tecrübesi olan yaklaşık 20 aday katılmıştır.

            Eğitim süresince katılımcılara, Akreditasyon Sistemi, Akreditasyonun Uluslararası Boyutu, TÜRKAK’ın yapısı, akreditasyon süreci, akreditasyon denetçilerinin beşeri yönleri ve denetim uygulamaları, ISO/IEC 17011 “Uygunluk Değerlendirmesi- Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kuruluşları Akredite Eden Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardı ve  ISO/IEC 17024:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi- Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardı ile denetim teknikleri, uygunsuzluk tanımlama ve sınıflandırma, raporlama çeşitleri ve usulleri, TÜRKAK Rehberleri (R30 ve R10 serisinden) hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca eğitim kapsamında, akreditasyon denetimleri ve diğer süreçlerde karşılaşılabilecek durumlara ilişkin birçok uygulama örnekleri ele alınmıştır.

Yayınlanma Tarihi:05.06.2014