TÜRKAK Veteriner Teşhis ve Analiz Uzmanlık Alanları için Denetçi / Teknik Uzman Havuzu Başvuruları

 

 Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan, faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak “Laboratuvar –Veteriner Teşhis ve Analizuzmanlık alanlarında yeni Teknik Uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla ilk defa Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapacaklar, daha önce herhangi bir alanda Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapmış fakat atanmamış olanlar ile herhangi bir alanda başvuru yapmış ve atanmış olan adaylar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Başvuru işlemleri 20.02.2019- 04.03.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

NOT: Bahsi geçilen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

 

1.             İlk Defa Denetçi / Teknik Uzman Başvurusunda Bulunan Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuruları “yeni TÜRKAK e-portalinde” (portal.turkak.org.tr) online olarak alınacaktır. Adayların online olarak başvuru yapabilmeleri için öncelikle https://portal.turkak.org.tr adresine girerek hesap oluştur sekmesinden hesap türünü Bireysel seçerek yeni kullanıcı kayıt işlemini tamamlaması ve hesap oluşturması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, oluşturmuş olduğu kullanıcı bilgileri ile sisteme girerek profil yönetimi sekmesinden ilgili alanları doldurarak başvuru ile ilgili tüm bilgilerini ve dokümanlarını bu kısımda tamamlamalıdır. Bilgi ve doküman girişi işlemini tamamlayan adaylar DTUà DTU Başvurusu sekmesinden başvurmak istediği alanları açılmış olan ilanlar içerisinden seçerek başvurusunu tamamlamalıdır. Adaylar bu kısımda başvurularını iletirken aynı zamanda kapsam seçiminde bulunacaktır. Ayrıca, bu ilanın Başvuru Asgari Kabul Kriterleri kısmında (4. Bölüm) belirtilen eğitimlere ait kayıtlar da başvuru esnasında Ek Bilgiler/Dokümanlar kısmına yüklenmelidir.

 

2.            Herhangi Bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Olarak Atanmamış Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve kendilerine e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı üzerinden kullanıcı adı ve şifre verilmiş ancak Denetçi/Teknik Uzman olarak atanmamış adayların https://portal.turkak.org.tr adresinden oluşturmuş hesabı var ise kullanıcı bilgileri ile sisteme girerek profil yönetimi sekmesinden ilgili alanları doldurarak başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar DTUà DTU Başvurusu sekmesinden başvurmak istediği alanları seçerek başvurusunu tamamlamalıdır. Eğer daha önce oluşturulmuş bir hesabınız yok ise online olarak başvuru yapabilmeniz için öncelikle https://portal.turkak.org.tr adresine girerek hesap oluştur sekmesinden hesap türünü Bireysel seçerek yeni kullanıcı kayıt işlemini tamamlamayarak ve hesap oluşturma işlemlerini gerçekleştiriniz. Daha sonra başvuru işlemlerine devam etmeniz gerekmektedir. (1. Bölüme Bakınız).

 

3.        Herhangi Bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Olarak Atanmış Olup Uzmanlık Alanlarını Genişletmek İsteyen Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve başvurusu değerlendirilerek Denetçi/Teknik Uzman olarak herhangi bir uzmanlık alanında atanmış isimler, mevcut uzmanlık alanlarına yenisini eklemek isterlerse ve https://portal.turkak.org.tr adresinde daha önce oluşturulmuş hesapları var ise kullanıcı bilgileri ile sisteme girerek profil yönetimi sekmesinden ilgili alanları doldurarak başvuru ile ilgili tüm bilgilerini ve dokümanlarını bu kısımda tamamlamalıdır. Bilgi ve doküman girişi işlemini tamamlayan adaylar DTUà DTU Başvurusu sekmesinden başvurmak istediğini alanları açılmış olan ilanlar içerisinden seçerek başvurusunu tamamlamalıdır. Adaylar bu kısımda başvurularını iletirken aynı zamanda kapsam seçiminde bulunacaktır. Ayrıca, bu ilanın Başvuru Asgari Kabul Kriterleri kısmında (4. Bölüm) belirtilen eğitimlere ait kayıtlar da başvuru esnasında Ek Bilgiler/Dökümanlar kısmına yüklenmelidir.

Eğer daha önce oluşturulmuş bir hesabınız yok ise online olarak başvuru yapabilmeniz için öncelikle https://portal.turkak.org.tr adresine girerek hesap oluştur sekmesinden hesap türünü Bireysel seçerek yeni kullanıcı kayıt işlemini tamamlayarak hesap oluşturma işlemlerini gerçekleştiriniz. Daha sonra başvuru işlemlerine devam etmeniz gerekmektedir.(1. Bölüme Bakınız).

  

4.        Başvuru Şartları 

Kurumumuza, “Veteriner Teşhis ve Analiz” uzmanlık alanları faaliyetlerinde görev almak üzere Denetçi / Teknik Uzman Başvurusu yapacak isteklilerin başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülâkatlar yapılacaktır.

 

Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

·         Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Fen Bilimleri alanında olmak kaydıyla Eğitim Fakülteleri vb. teknik bölümlerden en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

·         “Veteriner Teşhis ve Analiz” alanında faaliyet gösteren laboratuvarlarda başvurduğu uzmanlık alanındaki çalışmalarda asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak,

·         “Veteriner Teşhis ve Analiz” alanlarında başvurulan ilgili alt alanda güncel metotları ve ilgili uzmanlık alanı deneylerini gerçekleştirebiliyor olmak,

·         TS EN ISO/IEC 17025 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak,

·          Ölçüm belirsizliğinin hesaplanmasına yönelik eğitim almış olmak ve tecrübe sahibi olmak,

·          Validasyona yönelik eğitim almış olmak ve tecrübe sahibi olmak.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

TÜRKAK’a ulaşan başvuruların ihtiyaçtan fazla olması durumunda puanı daha düşük olan adaylar ileriki zamanlarda değerlendirilmek üzere bu mülakata dahil edilmeyebileceklerdir. Başvuru sahipleri bu ilanın 4. bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan adayların başvuruları doğrudan reddedilecektir. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde  portal.turkak.org.tr adresine yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Adayların, başvurularını yaparken aşağıda bulunan linkteki kılavuz dokümandan yararlanması beklenmektedir.

 

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi:20.02.2019