PERSONEL AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI DENETÇİ/TEKNİK UZMAN DENEYİM PAYLAŞIMI TOPLANTISI

 Türk Akreditasyon Kurumu “Personel Akreditasyon Başkanlığı Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşımı Toplantısı” 15 – 16 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da, Genel Sekreter Vekilimiz Kadir Kayıhan Cabıoğlu, Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Gözüküçük, Denetçi/Teknik Uzmanlarımız ile Personel Akreditasyon Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasında Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gözüküçük, TÜRKAK ve Personel Akreditasyon Başkanlığı’nın  gündemindeki konulardan bahsederek katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra kürsüye gelen Personel Akreditasyon Başkanı Turgay Öztürk ise personel akreditasyonu alanındaki güncel gelişmeler, ISO/IEC 17011:2017’nin getirdiği değişiklikler ve Denetçi/Teknik Uzman istatistikleri hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Toplantıda gündem maddeleri gereğince, Personel Akreditasyon Başkanlığından Itır Neval Hacıoğlu TÜRKAK R.30.01 Rehberi’nin son revizyonunun getirdiği önemli değişiklikleri, M. Enes Özkan personel akreditasyonu alanında ilk kez uygulamaya konulan “Esnek Kapsamda Akreditasyon”u, Seher Batur Dündar ise IAF MD 20 Dokümanı’nın denetçi ve teknik uzmanlardan denetim öncesi, denetim esnasında ve denetim sonrasında neler beklediğini, denetçi ve teknik uzmanların dikkat etmesi gereken hususları detaylı şekilde aktarmışlardır. İlk günün son sunumlarında ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) Aylin Ramanlı ve Ayşegül Aydın, MYK’nın yetkilendirme süreçleri ile bu süreçteki kriterlerden söz etmişlerdir.

İkinci gün; Turgay Öztürk ile I. Neval Hacıoğlu, IAF MD 20 ekseninde D/TU yeterliliklerinde güçlendirilmesi gereken yetkinlikler ve risk temelli yaklaşım konulu sunumları yapmışlar, devamında denetçi ve teknik uzmanlardan oluşan sektörel gruplar; sektör sorunları ve diğer konularda toplantılar yaparak çıktılarını sunum şeklinde TÜRKAK Yönetimi ve diğer denetçilerle paylaşmışlardır. Ayrıca, denetçi ve teknik uzmanların soruları yanıtlanmış ve sorunlarına çözüm önerileri konuşulmuştur.

Toplantıya katılan tüm denetçi ve teknik uzmanlarımıza katkılarından dolayı, toplantıda emeği geçenlere de organizasyondaki hizmetleri için teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:13.11.2018