YETERLİLİK TESTİ SAĞLAYICILARININ AKREDİTASYONU

<p>Türk Akreditasyon Kurumu, Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının TS EN ISO/IEC 17043 standardına g&ouml;re akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Yerlilik Testi ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı d&uuml;zenleyen kuruluşlar i&ccedil;in başvuru dok&uuml;manları T&Uuml;RKAK web sitesinde yayınlanmıştır.</p>

Yayınlanma Tarihi:28.11.2012