Sistem Akreditasyon Başkanlığı Tarafından 23-27 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında ISO/IEC 17021-1:2015 Denetçi Eğitimi Düzenlendi

Sistem Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda aday denetçi ve teknik uzman olarak yer alan kişiler arasından seçilen adaylara, 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında ISO/IEC 17021-1 Denetçi Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde, denetçi eğitim programı çerçevesinde belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan ISO 17021-1:2015 standardı, IAF zorunlu dokümanları (IAF MD serisi), AS 9104-001, diğer standartlar (ISO/IEC 27006, ISO 50003, ISO/IEC17021-2, ISO/IEC 17021-3 vb.) ve normatif dokümanlar, ilgili TÜRKAK Prosedürleri ile Rehberleri ve akreditasyonda önemli ve kritik olan hususlar ele alınmıştır.

 

TÜRKAK prosedürlerine uygun olarak hazırlanan ve Sistem Akreditasyon Başkanı Salih YÜKSEL ve Sistem Akreditasyon Başkanlığı uzmanı Damla DUVAN tarafından verilen bu eğitim sırasında Akreditasyon Sistemi, ISO 17021-1:2015 standardı, TÜRKAK’ın yapısı, Akreditasyon süreci, Akreditasyon Denetçilerinin Beşeri Yönleri ve Denetim Uygulamaları, Uluslararası akreditasyon standartları ve rehber dokümanlar ile TÜRKAK dokümanları detaylı bir şekilde uygulamalı olarak anlatılmıştır.

 

Denetçi havuzunda yer alan, aday denetçi ve teknik uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bu eğitimin akreditasyon süreçlerinin daha iyi ve verimli işletilmesini sağlayacağı ve güçlendireceği düşünülmektedir.

 

Tüm katılımcıların gösterdikleri ilgiye ve emeğe teşekkür ederiz.

 

Yayınlanma Tarihi:17.08.2018