ILAC (ULUSLARARASI LABORATUAR AKREDİTASYONU BİRLİĞİ) İLE KARŞILIKLI TANINMA ANLAŞMASI GENİŞLETİLDİ

ILAC                               

Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği ILAC 2012 yılında Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MRA) yapılabilen akreditasyon alanlarını, ISO 15189 standardına göre gerçekleştirilen Tıbbi Laboratuar akreditasyonunu ve ISO/IEC 17020 standardına göre gerçekleştirilen Muayene Kuruluşları akreditasyonunu ekleyerek genişletmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak Kurumumuz ve ILAC arasında mevcut bulunan ve Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının akreditasyonunu kapsayan karşılıklı tanınma anlaşması bu iki akreditasyon alanının da eklenmesi ile genişletilmiştir. (25 Ekim 2012).

Tıbbi Laboratuarların ve Muayene Kuruluşlarının akreditasyonu alanlarında Kurumumuzun Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile de karşılıklı tanınma anlaşmaları mevcuttur.

 

ILAC MLA Anlaşması

Yayınlanma Tarihi:07.11.2012