ÜRÜN, HİZMET VE MUAYENE AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI DENETÇİ DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI - 27-28 HAZİRAN 2018 –

 Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara Swiss Otel’de “Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı” yapılmıştır. Toplantı gündeminde TÜRKAK, EA ve ILAC dokümanları, akreditasyon süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ISO/IEC 17011 standardı revizyonu, onaylanma amaçlı akreditasyon süreçleri ve yurtdışı toplantı çıktıları ele alınmıştır. Toplantıya Ürün Belgelendirme ve Muayene akreditasyonu alanında görevlendirilen tüm baş denetçi/denetçi ve teknik uzmanlar davet edilmiş, 158 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantının her iki gününde öğleden sonra gerçekleştirilen uygulama çalışmalarında; çeşitli senaryolar üzerinden uygunsuzlukların tespit edilmesi ve nitelendirilmesi, sektör bazlı oluşturulan grupların ilgili kapsamların düzenlenme sürecine ve D/TU harmonizasyonuna (sık karşılaşılan uygunsuzluklar, denetim süreleri, kapsam örneklemesi vb.) katkı sağlayacak görüşlerin hazırlanması hedeflenmiştir.

Toplantıda yeni ISO/IEC 17011 revizyonu ile birlikte daha da öne çıkan yetkinlik kavramı üzerinde durulmuş, TÜRKAK’ın denetçi/teknik uzman havuzundan aldığı destek ile yürütmekte olduğu akreditasyon süreçlerinin ve aldığı kararların önemi vurgulanmıştır.

Denetçi ve teknik uzmanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen bu toplantıların, deneyim paylaşımı yapılması ve harmonizasyon sağlanması için önemli bir fırsat olduğu düşünülmekte olup, toplantı süresince değerli katkılar sağlayarak bizlere bu fırsatı değerlendirme imkânı sunan tüm denetçi ve teknik uzmanlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

Yayınlanma Tarihi:13.07.2018