Laboratuvar- Elektrik, Elektronik Ve Bilişim Uzmanlık Alanları İçin Denetçi / Teknik Uzman Havuzu Başvuruları

Kurumumuzda akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan, faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak “Laboratuvar - Elektrik, Elektronik ve Bilişimuzmanlık alanlarında Ek-2 Madde 1’de verilen standartlarda Denetçi ve Teknik Uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla ilk defa Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapacaklar, daha önce herhangi bir alanda Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapmış fakat atanmamış olanlar ile herhangi bir alanda başvuru yapmış ve atanmış olan adaylar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

 

1.İlk Defa Denetçi / Teknik Uzman Başvurusunda Bulunan Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin ekte verilen form ile ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu ilanın 4. bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan adayların ön başvuruları doğrudan reddedilecektir. Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine iletilecek e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri portala yükleyecektir. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu için ilk defa başvuruda bulunacak kişilerin EK-1 ve EK-2’de verilen Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 09.07.2018- 20.07.2018 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile elektrikbasvuru1@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvurusu kabul edildiği bildirilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilen tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.  

 

2.Herhangi Bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Olarak Atanmamış Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve kendilerine e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı üzerinden kullanıcı adı ve şifre verilmiş ancak Denetçi/Teknik Uzman olarak atanmamış adayların EK-1 ve EK-2’de verilen formları doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 09.07.2018- 20.07.2018 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile elektrikbasvuru2@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu ilanın 4. bölümünde belirtilen başvuru şartlarını karşıladığı tespit edilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilen tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.

 

3.Herhangi Bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Olarak Atanmış Olup Uzmanlık Alanlarını Genişletmek İsteyen Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve başvurusu değerlendirilerek Denetçi/Teknik Uzman olarak herhangi bir uzmanlık alanında atanmış isimler, mevcut uzmanlık alanlarına yenisini eklemek için EK-1 ve EK-2’de verilen formları doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 09.07.2018- 20.07.2018  tarihleri arasında öncelikle e-posta ile elektrikbasvuru3@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu ilanın 4. bölümünde belirtilen başvuru şartlarını karşıladığı tespit edilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilen tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.

 

4.Başvuru Şartları 

Kurumumuza, EK-2’de verilen  “Elektrik, Elektronik ve Bilişim Laboratuvarları için Uzmanlık Alanlarına İlişkin Standartlar”  uzmanlık alanları faaliyetlerinde görev almak üzere Denetçi / Teknik Uzman Başvurusu yapacak isteklilerin başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülâkatlar yapılacaktır.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

· Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Fen Bilimleri alanında olmak kaydıyla Eğitim Fakülteleri vb. teknik bölümlerden en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

· “Elektrik, Elektronik ve Bilişim” alanında faaliyet gösteren laboratuvarlarda ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarda asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak,

· “Elektrik, Elektronik ve Bilişim” alanlarında başvurulan ilgili alt alanda güncel metotları ve ilgili uzmanlık alanı deneylerini gerçekleştirebiliyor olmak,

· Ölçüm belirsizliğinin hesaplanmasına yönelik eğitim almış olmak ve tecrübe sahibi olmak,

· Validasyona yönelik eğitim almış olmak ve tecrübe sahibi olmak.

 

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

 

EK-1: F604-001 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu 

EK-2: Başvuruda İstenen Bilgiler Formu

Yayınlanma Tarihi:09.07.2018