Türk Akreditasyon Kurumu Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU


Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Kurulu


Türk Akreditasyon Kurumunda; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş sınav sonucu aşağıdaki “Ek-1: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonucu” bağlantısından ulaşılacak listede gösterilmiştir.

İş bu ilan ile sınav sonucu ilgililerine tebliğ edilmiştir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Ek-1: Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonucu

Yayınlanma Tarihi:27.03.2018