MUAYENE VE ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI - 22 ARALIK 2017 –

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, TÜRKAK dokümantasyonu ve akreditasyon süreçlerinde son 2 sene içerisinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek, denetimler esnasında karşılaşılan güçlükleri çözümleyebilmek ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, 22 Aralık 2017 Cuma günü Ankara The Greenpark Hotel’de “Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır. Söz konusu toplantıya 170 uygunluk değerlendirme kuruluşu temsilcisi tarafından katılım sağlanmıştır.

İki yıl aralıklarla düzenlenmesine özen gösterilen bu toplantılarda, akreditasyon süreçleri ve rehber doküman uygulamalarındaki değişikliklere dikkat çekilmesi, akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin aktarılması; TÜRKAK, EA, ILAC ve IAF dokümanları hakkındaki bilincin artırılması, grup çalışmaları ile sektör sorunlarının analiz edilmesi ve yaşanan sorunlara soru-cevap oturumu ile çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.

Kuruluş temsilcilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu toplantıların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarımız ile karşılıklı fikir paylaşımı yapılması ve iletişimin geliştirilmesi için bir fırsat olduğu düşülmektedir.

Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

 

Yayınlanma Tarihi:05.01.2018