ISO 17034 Referans Malzeme Üretici Yetkinliği için İdari Şartlar ve Teknik Gereklilikler Bilgilendirme Toplantısı

 ISO 17034 Referans Malzeme Üretici Yetkinliği için İdari Şartlar ve Teknik Gereklilikler Bilgilendirme Toplantısı, 25-26 Ekim 2017 Tarihlerinde Ankara’da akredite kuruluşlardan gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılara TÜRKAK'tan ISO 17025 ve ISO 17043 standartlarında uzmanlığı bulunan teknik uzmanlar, denetçiler ve bu standartlardan akredite kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

 
Toplantıda Kurumumuz tarafından referans malzeme üretimiyle ilgili Guide 34’ten ISO 17034 sürecine geçiş döneminde gerçekleştirilen faaliyetler paylaşıldı. Referans malzeme akreditasyon süreçleri idari şartlar ve teknik şartlar hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Bu iki günlük sürede yapılan çalışmanın ardından katılımcılardan gelen sorulara verilen cevaplarla toplantı sonlandırıldı.
 
Yayınlanma Tarihi:20.11.2017