TÜRKAK 2017 YILI 2.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 17 Ekim 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’ in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, çeşitli dernek yöneticileri ile Kurum yetkilileri katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasında TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet YÜCEL, Kurumumuz ile alakalı güncel gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgiler vererek yaşanan önemli gelişmelere vurgu yapmıştır. Açılış konuşmasının ardından toplantı gündemindeki konulara geçilmiştir.

Bu çerçevede Kurumumuz Genel Sekreteri Sayın Dr. Halil İbrahim ÇETİN, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2017 yılına ait Ocak – Ekim döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, bu faaliyetlere yönelik hedefler, Avrupa Akreditasyon Birliği’nin temel değerleri ve uygulamaları ile Stratejik Planda belirlenen amaçlara yönelik çalışmalar hakkında danışma kurulu üyelerine bilgi sunmuştur. Ayrıca Kurumumuz tarafından yürütülen Denetçi / Teknik Uzmanlara yönelik çalışmalar, Kurumsal Hizmet Portalı üzerinde yapılan güncellemeler, Yeterlilik Testleri Bilgi Sistemi (YETBİS), TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS), paydaşlarla yapılan ikili ve/veya çok taraflı işbirliği çalışmalar hakkında da bilgi verilmiştir.

Daha sonra, Mayıs ayındaki Danışma Kurulunda oluşturulan Çalışma Grubunun yaptığı çalışmalar hakkında Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) yöneticilerince bir sunum yapılmıştır. Sunumda uygunluk değerlendirme piyasasındaki tarafların katılımıyla yapılan toplantılar, anket uygulaması ve diğer değerlendirmeler ile sektörel gelişmeler, mevcut projeler ve yaşanan sorunlara ilişkin detaylara yer verilmiştir.

Toplantıya, Danışma Kurulu Üyelerimizin Kurum ve faaliyetler ile ilgili konulardaki değerlendirme, görüş, öneri ve tavsiyelerinin alınmasıyla devam edilmiş, değişik Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlardan gelen temsilciler tarafından farklı konularda soru ve talepler dile getirilmiştir.  Bu bağlamda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL ile Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Halil İbrahim ÇETİN tarafından, üyelerce yöneltilen sorulara cevap verilmiş, dile getirilen tavsiye ve önerilerin ayrıca değerlendirileceği ve sonuçlarının üyelere bildirileceği ifade edilmiştir.

Yayınlanma Tarihi:18.10.2017