Sera Gazı Emisyonları Teknik Uzman İlanı

 

 

Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında ve belirlenen asgari kriterleri sağlayan teknik uzmanlar aramaktadır.

İş Tanımı:

Teknik uzmanlar, akreditasyon denetim ekibi bünyesinde yer alarak denetim ekibine teknik yönden gerekli desteği sağlarlar. Baş denetçi ve/veya denetçilerin kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler.  Denetim ekibi ile beraber Doğrulayıcı Kuruluşun ofislerinde ve emisyonların doğrulandığı tesislerde Akreditasyon rehberinde özellikleri belirtilen denetimleri icra ederler.

Yetkinlikler:

Teknik uzmanlar;

1.       Akreditasyon Denetim ekibine, derinlemesine bilgi isteyen ve uzmanlık gerektiren özel konularda teknik olarak gerekli desteği verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

2.       Doğrulama faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

3.       Aşağıda liste halinde belirtilen uzmanlık alanları çerçevesinde;

a.       üretim yapan tesislerde asgari 5 yıl çalışmış, sera gazı emisyonu oluşturan üretim süreçleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmalıdır (zorunlu), üretim yapılan tesisin; emisyon sınırlarını, emisyon oluşan kaynaklarını tespit edebilme ve kaynak akışlarını belirleyebilme kabiliyetine sahip olması tercih sebebidir,

b.       üretimde kullanılan ve emisyon ölçümlerine temel olacak verilerin elde edilmesinde kullanılan ölçüm cihazları (sayaçlar, ağırlık ölçerler, SEÖS, vb.) konusunda bilgi ve beceri sahibi olması tercih sebebidir,

c.       üretim yapılan tesisin, emisyon verilerini elde ettiği, düzenlediği, hesapladığı ve anlamlı bir çıktı haline getirdiği tüm süreçler konusunda IT sistemleri dahil bilgi sahibi olması tercih sebebidir,

d.       üretim yapılan tesisin, veri akış aktivitelerini algılayabilecek, veri akış aktivitelerinin kontrol süreçlerini izleyebilecek ve doğru veri akışının sağlandığı anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması tercih sebebidir,

e.       emisyon hesaplarında kullanılan faktörlerin nereden ve nasıl elde edildiğini bilen, bu faktörleri belirlemek üzere yapılan test faaliyetleri ve ilgili test standartları konusunda bilgi sahibi olması tercih sebebidir,

 

Uzmanlık Alanları (Faaliyet Grubuna göre)

a) 2 Petrol Rafinasyonu

b) 3.1 Kok Üretimi

c) 3.2 Metal Cevheri kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi

d) 3.3 Pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) sürekli döküm dahil

e) 4.2 İkincil Alüminyum İmalatı

f) 5 Birincil Alüminyum İmalatı

g) 6.1 Klinker üretimi

h) 6.3 Cam elyafı dahil cam üretimi

ı) 6.4 Pişirme ile seramik ürünlerin üretimi

i) 6.5 Mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi

j) 7.1 Odundan ve diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi

k) 7.2 Kağıt, mukavva veya karton üretimi

l) 8.1 Karbon siyahı üretimi

m) 8.2 Amonyak üretimi

n) 8.4 Reforming veya kısmi oksitleme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi (CO2 emisyonları) 

o) 8.5 Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi (CO2emisyonları) 

p) 9.1 Nitrik asit üretimi

r) 9.2 Adipik asit üretimi

s) 9.3 Glioksal ve glioksilik asit üretimi

t) 9.4 Kaprolaktum üretimi

Başvuru Süreci ile ilgili bilgiler :

1. Başvuruyu yapacak kişiler ilgili uzmanlık alanını seçerek Kurumumuza başvurmalıdır.

2. Teknik uzmanlar; daimi olarak istihdam edilmemektedir, İş Tanımı başlığı altındaki görevleri Kurumumuz ile sözleşme yaparak dışarıdan ve görevlendirme yolu ile icra ederler.

3. Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle aşağıda linki  verilen F604-001 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formunu  doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 9 Ekim 2017 – 20 Kasım 2017 tarihleri arasında e-posta ile sab@turkak.org.tr adresine adresine ve ayfer.artan@turkak.org.tr ve uzantılı adreslere gönderebilirler. Güncel CV’leri ve Yetkinlik başlığı altında verilen kriterlerin sağlandığına yönelik destekleyici kayıt ve dokümanlar ile beraber göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

4. Ön değerlendirme sürecinden başarılı olarak geçen teknik uzman adaylarına, nihai değerlendirme yapmak üzere tarihi daha sonra ilan edilecek şekilde mülakatlar yapılacaktır.

5. Ön değerlendirme ve mülakatlarda Yetkinlikler başlığı altında verilen kriterler temel alınacaktır. Bunun yanı sıra TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti ve denetim ekibi ile uyumlu çalışma kapasitesi de dikkate alınacaktır.

 

F604-001 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu:

https://secure.turkak.org.tr/docs/Forms/F604-001_05_0.doc

 

 

Yayınlanma Tarihi:06.10.2017