ÜRÜN, HİZMET ve MUAYENE AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI DENETÇİ DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI (24-25 MAYIS 2017)

TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’ da gerçekleştirilmiştir.   

 

Toplantıda denetçilerimize denetim öncesi, denetim sırası ve denetim sonrası akreditasyon süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile akreditasyon standartlarına ek uygulama dokümanları ve gerekli prosedürler ve talimatlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 2014-2015-2016 ve 2017 yılları denetimlerinde yazılan uygunsuzlukların standardın maddelerine göre dağılımı ve uygunsuzlukların içerik bakımından analizleri yapılarak uygunsuzluk yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır. Sonrasında TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 standardlarının uygulanmasına yönelik grup çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 2016-2017 yılı EA, ILAC, vs. Uluslararası Toplantı Çıktıları, R10.12 Ölçüm İzlenebilirliği Rehberi ve Kalibrasyon Aralıklarının Belirlenmesi (ILAC P10-G24) hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyon ve standard seçimi, EA-2/17, Avrupa Birliği Direktif Geçişleri, Etik ve Davranış Kuralları ile Tarım Ürünleri Belgelendirme Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların gündem maddelerine ilişkin görüş ve tecrübelerini aktardığı, denetim sırasında yaşadıkları sıkıntıların ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantı kapanış ve teşekkür konuşmaları ile sona ermiştir. 

 

Her yıl gerçekleştirilmesine özen gösterilen bu toplantı ile TÜRKAK politikalarının yanı sıra akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin aktarılması, TÜRKAK, EA ve ILAC dokümanlarına hâkimiyetin artırılması, akreditasyon süreçlerinde yaşanan sorunlara görüşülerek çözüm üretilmesi ve denetçi harmonizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Denetçilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının akreditasyon süreçlerini daha etkin ve verimli hale getireceği düşünülmektedir. Toplantıya katılım sağlayan tüm denetçilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:23.06.2017