TÜRKAK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 18 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’ in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri ile Kurum yöneticileri ve personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL, 2016 ve 2017 yılındaki Kurum faaliyetleri hakkında bilgiler vererek gerçekleşen önemli gelişmelere vurgu yapmıştır. Açılış konuşmasının ardından toplantı gündemindeki konulara geçilmiştir.

Bu çerçevede Kurumumuz Genel Sekreteri Dr. Halil İbrahim ÇETİN, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2016 yılı faaliyetleri ile 2017 yılı hedefleri, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) kurallarına göre mevcut MLA kapsamının sürdürülmesi ve Yeterlilik Sağlayıcıları kapsamının genişletilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca Kurumumuz 2017-2021 Stratejik Planının detayları, Yeterlilik Testi Bilgi Sistemi (YETBİS),TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) ile paydaşlarla yapılan işbirlikleri ve denetçi/teknik uzmanlarla ilgili çalışmalar hakkında Danışma Kurulu üyelerine detaylı bilgi sunulmuştur.

Daha sonra, Danışma Kurulu Üyelerimizin ilgili konulardaki değerlendirmeleri, görüş, öneri ve tavsiyeleri alınmıştır. Toplantıda değişik Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlardan gelen temsilciler tarafından farklı konularda soru ve talepler de dile getirilmiştir.  Bu bağlamda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL ile Genel Sekreterimiz Dr. Halil İbrahim ÇETİN tarafından, üyelerce yöneltilen sorulara cevap verilmiş, dile getirilen tavsiye ve önerilerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bu çerçevede bir çalışma grubu kurulması üzerinde durulup ilgili konuların ilerleyen dönemlerde daha aktif bir şekilde ele alınması kararlaştırılmıştır.

TÜRKAK Danışma Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp, yapılan faaliyetlerin müzakere edilmesi ve önerilerin dile getirilmesinin ardından sona ermiştir.

 

Yayınlanma Tarihi:22.05.2017