Sera Gazı Emisyonları Teknik Uzman Başvuruları

 

Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında ve belirlenen asgari kriterleri sağlayan teknik uzmanlar aramaktadır.

İş Tanımı:

Teknik uzmanlar, akreditasyon denetim ekibi bünyesinde yer alarak denetim ekibine teknik yönden gerekli desteği sağlarlar. Baş denetçi ve/veya denetçilerin kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler.  Denetim ekibi ile beraber Doğrulayıcı Kuruluşun ofislerinde ve emisyonların doğrulandığı tesislerde Akreditasyon rehberinde özellikleri belirtilen denetimleri icra ederler.

Yetkinlikler:

Teknik uzmanlar;

1.       Akreditasyon Denetim ekibine, derinlemesine bilgi isteyen ve uzmanlık gerektiren özel konularda teknik olarak gerekli desteği verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

2.       Doğrulama faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

3.       Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmeliği, İzleme ve Raporlama Tebliği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

4.       Tablo-1’de belirtilen uzmanlık alanları çerçevesinde;

a.     üretim yapan tesislerde asgari 5 yıl çalışmış, sera gazı emisyonu oluşturan üretim süreçleri konusunda detaylı bilgiye sahip, proses emisyonları ve/veya yanma emisyonları ile tecrübe edindiği imalat arasındaki ilişkiye tam olarak vakıf olmalıdır,

b. üretim yapılan tesisin; emisyon sınırlarını, emisyon oluşan kaynaklarını tespit edebilme ve kaynak akışlarını belirleyebilme kabiliyetine sahip olmalıdır,

c.   emisyon hesaplarında kullanılan metodolojiler (hesaplama temelli, kütle dengesi, sürekli ölçüm sistemleri) hakkında bilgi sahibi olması tercih sebebidir,

d.   üretimde kullanılan ve emisyon ölçümlerine temel olacak verilerin elde edilmesinde kullanılan ölçüm cihazları (sayaçlar, ağırlık ölçerler, SEÖS, vb.) konusunda bilgi ve beceri sahibi (OIML dokümanları, vb.), ölçümlerin izlenebilirliği konusunda bilgi sahibi olması tercih sebebidir (kalibrasyon, ara kontrol, doğrulama),

e.   ölçüm cihazlarının üretim yapılan tesis içerisindeki konumları, montajları ve diğer operasyonel özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır

f.     üretim yapılan tesisin, emisyon verilerini elde ettiği, düzenlediği, hesapladığı ve anlamlı bir çıktı haline getirdiği tüm süreçler konusunda IT sistemleri dahil bilgi sahibi olması tercih sebebidir,

g.    üretim yapılan tesisin, veri akış aktivitelerini algılayabilecek, veri akış aktivitelerinin kontrol süreçlerini izleyebilecek ve doğru veri akışının sağlandığı anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması tercih sebebidir,

h.    emisyon hesaplarında kullanılan faktörlerin nereden ve nasıl elde edildiğini bilen, bu faktörleri belirlemek üzere yapılan test faaliyetleri ve ilgili test standartları konusunda bilgi sahibi olması tercih sebebidir,


 

Tablo-1 Uzmanlık Alanları  

 

 

1

Tesislerde yakıtların yakılması (CO2emisyonları)

 

2

Petrol Rafinasyonu (CO2 emisyonları )

 

3

 

Kok üretimi (CO2 emisyonları)

 

Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi (CO2 emisyonları)

 

Pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme), sürekli döküm dâhil (CO2 emisyonları)

 

4

Demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi (CO2 emisyonları)

İkincil alüminyum üretimi (CO2 emisyonları)

 

Demir dışı metaller in üretimi veya işlenmesi, alaşımların üretimi dâhil

 

5

Birincil alüminyum üretimi  (CO2 ve PFC emisyonları)

 

6

 

Klinker üretimi (CO2 emisyonları)

 

Kireç üretimi veya dolomitin ya da magnezitin kalsinasyonu (CO2 emisyonları)

 

Cam elyafı dâhil cam üretimi (CO2 emisyonları)

 

Pişirme ile seramik ürünlerin üretimi (CO2 emisyonları)

 

Mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi (CO2 emisyonları)

 

Alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi (CO2 emisyonları)

 

7

 

Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi (CO2 emisyonları)

 

Kâğıt, mukavva veya karton üretimi (CO2 emisyonları)

 

8

 

Karbon siyahı üretimi (CO2 emisyonları)

 

Amonyak üretimi (CO2 emisyonları)

 

Kraking, reforming kısmi veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasalların üretimi (CO2 emisyonları)

 

Reforming veya kısmi oksitleme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi (CO2 emisyonları)

 

Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi (CO2 emisyonları)

 

9

 

Nitrik asit üretimi (CO2 ve N2O emisyonları)

 

 

 

 

 

Adipik asit üretimi (CO2 ve N2O emisyonları)

 

 

 

Glioksal ve glioksilik asit üretimi (CO2 ve N2O emisyonları)

 

Kaprolaktum üretimi (CO2 emisyonları)

 

 

 

Başvuru Süreci ile ilgili bilgiler :

1. Başvuruyu yapan kişiler Tablo-1’de belirtilen uzmanlık alanları çerçevesinde Yetkinlikler başlığı altındaki şartları sağladıkları alanları belirleyerek Kurumumuza başvurmalıdırlar.

2. Teknik uzmanlar; daimi olarak istihdam edilmemektedir, İş Tanımı başlığı altındaki görevleri Kurumumuz ile sözleşme yaparak dışarıdan ve görevlendirme yolu ile icra ederler.

3. Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK’de ve verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formunu  doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 3 Mart 2017 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında e-posta ile sab@turkak.org.tr adresine güncel CV’leri ve Yetkinlik başlığı altında verilen kriterlerin sağlandığına yönelik destekleyici kayıt ve dokümanlar ile beraber göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

4. Ön değerlendirme sürecinden başarılı olarak geçen teknik uzman adaylarına, nihai değerlendirme yapmak üzere tarihi daha sonra ilan edilecek şekilde mülakatlar yapılacaktır.

5. Ön değerlendirme ve mülakatlarda “Yetkinlikler” başlığı altında verilen kriterler temel alınacaktır. Bunun yanı sıra TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti, denetim ekibi ile uyumlu çalışma kapasitesi ve diğer kişiler nitelikler de değerlendirilecektir.

F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

Yayınlanma Tarihi:17.02.2017