Basınçlı Kaplar ve ilgili AB yönetmelikleri, Gözetim, Tahribatsız Muayene, Akaryakıt Dep. Tankları

Muayene - “Basınçlı Kaplar”, “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)”, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/EU) ve “Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2010/35/EU)” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi Havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Basınçlı Kaplar”, “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)”,Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/EU)” ve “Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2010/35/EU)” Uzmanlık Alanlarında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Uzmanlık Alanı Beyanı Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 27 Şubat 2017 – 14 Mart 2017 tarihleri arasında e-posta ile basinclikaplarmuayene@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Başvuru Şartları

“Basınçlı Kaplar”, “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)”,Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/EU)” ve “Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2010/35/EU)”uzmanlık alanları ile ilgili TÜRKAK mevcut D/TU havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzmanların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

i. Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

- En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir)

- Başvurulan uzmanlık alan(lar)ı ile ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak, bu deneyimin en az iki yılını ilgili sektörde bilfiil çalışarak edinmiş olmak,

- Başvurulan alanda güncel metotları biliyor ve ilgili uzmanlık alanı muayenelerini gerçekleştirebiliyor olmak,

- Tercihen İngilizce bilmek

ii. “Basınçlı Kaplar” alanında Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Değerlendirme Kriterlerinden Bazıları

- Muayeneye konu öge ve ilgili muayene/ürün alanındaki gelişen teknolojiler

- Muayeneye konu ögenin üretim prosesi, testleri hakkında bilgi ve üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler

- İlgili muayene metotları

- Genel metroloji, ölçümlerin izlenebilirliği ve kalibrasyon

- Muayenede/belgelendirmede kullanılan ölçüm cihazları ve bu cihazların ölçüm belirsizliği

- İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar

- Akreditasyon süreçleri

- TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti

- vb.

iii. “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)”, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/EU)” ve “Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2010/35/EU)” alanlarında Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Değerlendirme Kriterlerinden Bazıları

a.   İlgili Avrupa Birliği Direktifi ve Avrupa Birliği Mevzuatları hakkında bilgi seviyesi
b.   İlgili Avrupa Birliği Direktifi ile ilgili tüm yerel mevzuat hakkında bilgi seviyesi
c.   İlgili Avrupa Birliği Direktifi ile ilgili TÜRKAK prosedürleri ve uluslararası dokümanlar hakkında bilgi

d.   Ürün ile ilgili Avrupa Birliği Direktifi altındaki uyumlaştırılmış standartlar veya metotlar hakkında bilgi

e.   Üretim prosesleri hakkında bilgi

f.    Malzeme testleri hakkında bilgi

g.   Tanık denetim kriterleri hakkında bilgi

 

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK2: Uzmanlık Alanı Beyanı

Ekler İçin Tıklayınız.

 

Muayene - “Akaryakıt Depolama Tankları” ve “Akaryakıt İstasyonları Yakıt Dağıtım Sistemleri” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi Havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Akaryakıt Depolama Tankları” ve “Akaryakıt İstasyonları Yakıt Dağıtım Sistemleri” Uzmanlık Alanlarında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Uzmanlık Alanı Beyanı Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 27 Şubat 2017 – 14 Mart 2017 tarihleri arasında e-posta ile akaryakitmuayene@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Başvuru Şartları

“Akaryakıt Depolama Tankları” ve “Akaryakıt İstasyonları Yakıt Dağıtım Sistemleri” uzmanlık alanları ile ilgili TÜRKAK mevcut D/TU havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzmanların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

- En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir)

-“Akaryakıt Depolama Tankları” ve/veya “Akaryakıt İstasyonları Yakıt Dağıtım Sistemleri” uzmanlık alan(lar)ı ile ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak, bu deneyimin en az iki yılını ilgili sektörde bilfiil çalışarak edinmiş olmak,

- Başvurulan alanda güncel metotları biliyor ve ilgili uzmanlık alanı muayenelerini gerçekleştirebiliyor olmak,

- Tercihen İngilizce bilmek

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Değerlendirme Kriterlerinden Bazıları

- Muayeneye konu öge ve ilgili muayene/ürün alanındaki gelişen teknolojiler

- Muayeneye konu ögenin üretim prosesi, testleri hakkında bilgi ve üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler

- İlgili muayene metotları

- Genel metroloji, ölçümlerin izlenebilirliği ve kalibrasyon

- Muayenede/belgelendirmede kullanılan ölçüm cihazları ve bu cihazların ölçüm belirsizliği

- İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar

- Akreditasyon süreçleri

- TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti

- vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK2: Uzmanlık Alanı Beyanı 

Ekler İçin Tıklayınız.

 

Muayene - “Tahribatsız Muayene” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Tahribatsız Muayene” Uzmanlık Alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Uzmanlık Alanı Beyanı Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 27 Şubat 2017 – 14 Mart 2017 tarihleri arasında e-posta ile ndtmuayene@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Başvuru Şartları

“Tahribatsız Muayene” uzmanlık alanı ile ilgili TÜRKAK mevcut D/TU havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzmanların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

- En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir)

-“Tahribatsız Muayene” uzmanlık alanı ile ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak, bu deneyimin en az iki yılını ilgili sektörde bilfiil çalışarak edinmiş olmak,

- Başvurulan alanda güncel metotları biliyor ve ilgili uzmanlık alanı muayenelerini gerçekleştirebiliyor olmak,

- Başvurulan ilgili muayene yöntemlerinde-gözle muayene, penetrant, manyetik parçacık, radyografik ve ultrasonik muayene-geçerli uluslararası tanınan en az Seviye III sertifikaya sahip olmak,

-  Başvurulan ilgili muayene yöntemlerinde-akustik emisyon, akustik sızdırmazlık ve TOFD & Phased Array yöntemleri- geçerli uluslararası tanınan en az Seviye II sertifikaya sahip olmak

- Tercihen İngilizce bilmek

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Değerlendirme Kriterlerinden Bazıları

- Muayeneye konu öge ve ilgili muayene/ürün alanındaki gelişen teknolojiler

- Muayeneye konu ögenin üretim prosesi, testleri hakkında bilgi ve üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler

- İlgili muayene metotları

- Genel metroloji, ölçümlerin izlenebilirliği ve kalibrasyon

- Muayenede/belgelendirmede kullanılan ölçüm cihazları ve bu cihazların ölçüm belirsizliği

- İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar

- EA 4/15

- Akreditasyon süreçleri

- TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti

- vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK2: Uzmanlık Alanı Beyanı

Ekler İçin Tıklayınız.

Muayene - “Gözetim” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Gözetim” Uzmanlık Alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Uzmanlık Alanı Beyanı Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 27 Şubat 2017 – 14 Mart 2017 tarihleri arasında e-posta ile gozetimmuayene@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Başvuru Şartları

“Gözetim” uzmanlık alanı ile ilgili TÜRKAK mevcut D/TU havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzmanların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

- En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir)

-“Gözetim” uzmanlık alanı ile ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak, bu deneyimin en az iki yılını ilgili sektörde bilfiil çalışarak edinmiş olmak,

- Başvurulan alanda güncel metotları biliyor ve ilgili uzmanlık alanı muayenelerini gerçekleştirebiliyor olmak,

- Tercihen İngilizce bilmek

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Değerlendirme Kriterlerinden Bazıları

- Muayeneye konu öge ve ilgili muayene/ürün alanındaki gelişen teknolojiler

- Muayeneye konu ögenin üretim prosesi, testleri hakkında bilgi ve üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler

- İlgili muayene metotları

- Genel metroloji, ölçümlerin izlenebilirliği ve kalibrasyon

- Muayenede/belgelendirmede kullanılan ölçüm cihazları ve bu cihazların ölçüm belirsizliği

- İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar

- Akreditasyon süreçleri

- TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti

- vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK2: Uzmanlık Alanı Beyanı

Ekler İçin Tıklayınız.

 

Yayınlanma Tarihi:20.02.2017