“Elektrik Ekipmanları” ve “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzm Başvuruları

Ürün Belgelendirme - “Elektrik ekipmanları” ve “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Elektrik ekipmanları” , “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima”  uzmanlık alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 6 Şubat 2017 – 21 Şubat 2017 tarihleri arasında e-posta ile elektrikurun@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

Not: Ek 2’de yer alan başvuruda istenen bilgiler formu doldurulurken Ek 3’deki listeden faydalanılacaktır.

2. Başvuru Şartları

“Elektrik ekipmanları” , “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima”  uzmanlık alanları ile ilgili TÜRKAK mevcut D/TU havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzmanların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

- En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir)

- “Elektrik ekipmanları” , “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima”  uzmanlık alanlarından ilgili olan alanda faaliyet gösteren işletmelerde ilgili uzmanlık alanındaki çalışmalarında asgari 4 yıl deneyim sahibi olmak, bu deneyimin en az iki yılını ilgili sektörde bilfiil çalışarak edinmiş olmak,

- “Elektrik ekipmanları” , “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima”  uzmanlık alanlarından başvurulan alanda güncel metotları biliyor ve ilgili uzmanlık alanı ürün belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor olmak,

- Tercihen İngilizce bilmek

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Diğer Değerlendirme Kriterlerden Bazıları

- Belgelendirmeye konu öge ve ilgili ürün alanındaki gelişen teknolojiler

- Belgelendirmeye konu ögenin üretim prosesi, testleri hk. bilgi ve üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemler

- İlgili belgelendirme metotları/programları

- Sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat

- İlgili uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası mevzuatta bahsedilen uyumlaştırılmış standartlar

- Genel metroloji, ölçümlerin izlenebilirliği

- Belgelendirmede kullanılan ölçüm cihazları

- İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar

- Akreditasyon süreçleri

- TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti

- vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK2: Başvuruda İstenen Bilgiler Formu

EK3: “Elektrik ekipmanları”, “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima” İle İlgili Ürün Belgelendirme Yapan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Akreditasyon Başvurusunda Bildirilecek Çalışma Alanları İçin Uzmanlık Alanları Listesi

 

Ekler İçin Tıklayınız.

 

Yayınlanma Tarihi:01.02.2017