Personel Akreditasyon Başkanlığı 19-23 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Denetçilere Eğitim Verdi

Personel Akreditasyon Başkanlığınca 19-23 Aralık 2016 tarihlerinde Personel Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda yer alan denetçi sayısının artırılmasına ve denetçi havuzunda yer alan baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına yönelik Ankara’da eğitim verildi.
 
Personel Akreditasyon Başkanılığı denetçi havuzunda teknik uzman olarak yer alan ve denetimlerde   görevlendirilen konularında uzman olan kişiler arasından seçilen aday kişilere, 19-22 Aralık 2016 tarihlerindeki denetçi eğitim programı çerçevesinde ilk gününde personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardının maddeleri gözden geçirilmiş ve akreditasyonda önemli ve kritik olan hususları denetçi adaylarına açıklanmıştır.

TÜRKAK prosedürlerine uygun olarak hazırlanan ve Personel Akreditasyon Başkanlığı uzmanları Seher BATUR ve Turgay ÖZTÜRK tarafından verilen bu eğitim sırasında Akreditasyon Sistemi, ISO/IEC 17011 standardı, TÜRKAK’ın yapısı, Akreditasyon süreci, Akreditasyon Denetçilerinin Beşeri Yönleri ve Denetim Uygulamaları, Uluslararası akreditasyon standartları ve rehberler dokümanlar ile TÜRKAK rehber ve dokümanları detaylı şekilde anlatılmıştır.

Eğitimin son gününde ise ilki 20 Şubat 2016  tarihinde; “Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri (Sözel, Yazılı, ve Uygulama Sınavları Eğitimi), Belge Yenileme Süreçleri, Belgelendirme Programları Doğrulama Süreçleri “ konularında düzenlenen eğitime mazeretleri nedeniyle katılamayan kişiler ile  denetçi havuzuna bu tarihten sonra dahil edilen uzmanların  bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına yönelik  aynı konudaki eğitim tekrarlanmıştır.

Sabah yapılan  oturumlarda MYK Ulusal Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri hakkında bilgilendirme MYK uzmanı Turan KÜÇÜK , “Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi ”,  “ Kaynakçı Belgelendirme” ve TÜRKAK tarafından akredite edilen diğer belgelendirme programları için  “Belge Yenileme Süreçleri “ hakkında bilgilendirmeler ile   “Belgelendirme Programları Doğrulama Süreçleri “    hakkında bilgilendirmeler ise Seher BATUR tarafından yapılmıştır.  Eğitimin öğleden sonra yapılan oturumlarında, Akdeniz Üniversitesi. Turizm Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç .Dr.Cem Oktay GÜZELLER tarafından “Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri (Sözel, Yazılı, ve Uygulama Sınavları Eğitimi) konusunda  bilgi verildi.  
 
Eğitim Personel Akreditasyon Başkan Vekili Dr.Recep AYVALIK’ın katılımcılara yaptığı “Teşekkür “ konuşması ile sona erdi.  

Yapılan eğitim ile denetçi harmonizasyonunun sağlanması, TÜRKAK denetimlerinin denetim ekiplerince daha efektif olarak gerçekleştirilmesi ve akreditasyon süreçlerinde yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının aranması amaçlanmıştır. Denetçi havuzunda yer alan baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bu eğitimin akreditasyon süreçlerinin daha iyi ve verimli işletilmesini sağlayacağı ve güçlendireceği düşünülmektedir.

Tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:25.01.2017