Jelatinde Domuz DNA’sı Tayini Yeterlilik Testi (YT) Programı

Gıda sektöründe yaygın kullanım alanı olan ve İslami hassasiyetler çerçevesinde üretim kaynağı önemli olan jelatinin doğru bir şekilde laboratuvarlarda analiz edilebilmesi için referans malzemeler son derece önemlidir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile İslam Coğrafyası’nda ilk defa bir Ar-Ge faaliyeti ürünü olarak helal gıda analizleri için referans jelatin geliştirilmiştir. Jelatinde domuz DNA’sı varlığı tayini ile ilgili olarak SMIIC bünyesindeki ülkeler başta olmak üzere uluslararası bir yeterlilik testi (YT) açılmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü YT hizmeti konusunda Türkiye’nin ilk akredite olan kuruluşu olup jelatin çevrimi uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımlarda çevrim dili İngilizce olacaktır.

2016-03 programında yer alan GID-12 kodlu “Jelatinde Domuz DNA’sı Tayini” çevrimine başvuru ve ücret için lütfen tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi:18.11.2016