TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında 22 kişiden oluşan “TÜRKAK Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” nin katılımıyla “2017-2021 TÜRKAK Stratejik Plan Amaç Hedef Çalıştayı’ 03-05.09.2016 tarihleri arasında Ankara-Haymana’da gerçekleştirildi.

Stratejik planla ilgili; Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi noktasında çalıştayın önemli bir işlevi olmuştur.

Çalıştayımız, TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. Halil İbrahim ÇETİN’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşması sonrasında Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK’ün genel bilgilendirme sunumunun ardından, iç ve dış paydaşlarımıza yönelik uygulanan anket sonuçları ve yüzyüze görüşme ziyaretlerinden elde edilen görüş ve önerileri, PESTLE ve SWOT analizi kapsamında çalıştay ekibince değerlendirildi.

Çalıştayın ikinci gününde katılımcı bir grup anlayışıyla stratejik önceliklerin tanımlanması, kategorize edilmesi, faaliyetlerin ve kritik kabiliyetlerin belirlenmesi ve tanımlı parametreler doğrultusunda değerlendirme haritasının oluşturulması amacıyla stratejik yön ve öncelikler-misyon-vizyon-kurumsal değerler oturumu gerçekleştirildi.

Son günde ise; stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri, risk ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla stratejik amaçlar oturumu gerçekleştirilmiş ve gruplar oluşturularak, stratejik amaçlar doğrultusunda amaç-hedef-performans göstergesi-stratejiler-riskler-kontrol faaliyetleri belirlenmiştir. Ayrıca, Ulusal ve küresel gelişmelerin TÜRKAK faaliyetlerine etkisi değerlendirilmiş, TÜRKAK faaliyet alanındaki yapısal ve yasal kısıtlar tanımlanmıştır. Bu çalıştay sonucu elde edilen çıktılar uzun vadeli bakış açısı ile olması gereken stratejik kurgunun tespiti ve odaklanılacak öncelikli alanların belirlenmesi konularında stratejik plana girdi oluşturacaktır.

 

Çalıştaylarımıza katılan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

 

Yayınlanma Tarihi:07.10.2016