2016 YILI İKİNCİ DÖNEM EĞİTİM PROGRAMIMIZ YAYINLANDI

İkinci dönem eğitim programımız kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır.

Eğitimlerimize katılmak isteyen ilgililerin, TÜRKAK Eğitim Talep Formunu (F403-004)

doldurup kurumumuza faks yolu ile göndermesi gerekmektedir.

2016 yılı içerisinde kurumumuz tarafından düzenlenen eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye

http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/ETBM.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Yayınlanma Tarihi:24.08.2016