TÜRKAK 2017 -2021 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DIŞ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında TÜRKAK paydaş kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 75 kişinin katılımıyla  ‘2017-2021 TÜRKAK Stratejik Planı Dış Paydaş Çalıştayı 28.07.2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Stratejik planın kurumsal analiz kapsamında önemli bir yeri olan dış paydaş görüşlerinin alınması maksadıyla düzenlenen çalıştay TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcısı K. Kayıhan CABIOĞLU‘nun açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşması sonrasında TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK tarafından yapılan Stratejik Plan bilgilendirme sunumunu takiben katılımcılar tarafından Kurumun 2017-2021 dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

TÜRKAK dış paydaşlarının önümüzdeki dönem Türkak Strateji ve faaliyetlerinin belirlenmesi konusunda katkılarını almak amacıyla gruplar oluşturularak


•    TÜRKAK akreditasyon ve uygunluk uygunluk denetim hizmetlerinin hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar,
•    TÜRKAK ile işbirliğinde karşılaşılan sorunlar ve iyileştirilme alanları,
•    Ünümüzdeki dönemde geliştirilebilecek potansiyel işbirlikleri,
•    TÜRKAK marka bilinirliğinin artırılması için öngörülen çalışmalar ,
•    Akreditasyon konusunda toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar


Tartışılmış, ulusal ve küresel gelişmelerin TÜRKAK faaliyetlerine etkisi değerlendirilmiş, TÜRKAK faaliyet alanındaki yapısal ve yasal kısıtlar tanımlanmıştır. Bu çalıştay sonucu elde edilen çıktılar uzun vadeli bakış açısı ile olması gereken stratejik kurgunun tespiti ve odaklanılacak öncelikli alanların belirlenmesi konularında stratejik plana girdi oluşturacaktır.

Çalıştayımıza katılan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.


Yayınlanma Tarihi:03.08.2016