TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Faaliyetleri Akreditasyonu

 Dünyada ve ülkemizde önemi her gün daha da artan maddi delil kavramının ilk aşamasında Olay Yeri İnceleme Timleri olarak görev yapan adli kolluk birimlerinin, suç ve suçlu ile mücadelesindeki etkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerine destek verilmesi önem arz etmektedir. Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından da Olay Yeri İnceleme faaliyetlerinin akreditasyonunun önemi sıklıkla vurgulanmaktadır.

Buradaki temel amaç toplanan maddi delillerin ve delil zincirinin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamak, analizini doğru şekilde yapmak ve dolayısıyla oluşabilecek adli hataların önüne geçmektir.

Bu uygunluk değerlendirmesi faaliyeti zincirinde, kriminal alanında yapılan faaliyetlerin analiz ve deney ile ilgili bölümleri için en uygun standart ISO/IEC 17025 iken, uzun süren tartışmalar sonucu EA ve ENFSI arasında fikir birliği sağlanarak olay yeri inceleme faaliyetlerine en uygun standart ISO/IEC 17020 olarak değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda, 23-25.05.2016 tarihlerinde Türk Akreditasyon Kurumu Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı’nın organizasyonunu üstlendiği, ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı “ISO/IEC 17020 Standardının Olay Yeri İnceleme Faaliyetlerinde Uygulanması” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. ANAB - ANSI-ASQ National Accreditation Board isimli Amerika’da yerleşik bulunan akreditasyon kuruluşunun Olay Yeri İnceleme Programında ISO/IEC 17020 Standardı Baş Denetçileri olan Terry MILLS ve William TILSTONE tarafından verilen eğitime Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve EGM Kriminal Daire Başkanlığı’nın 35 personeli katılım sağlamıştır.

Eğitim içeriğinde ISO/IEC 17020 standardının yanı sıra, ILAC tarafından yayınlan ve EA tarafından da benimsenen G19 rehber dokümanından ve ISO/IEC 17025 standardı ile ilişkili ve farklı olan hususlardan da bahsedilmiştir.

Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı olarak, eğitimin planlanması aşamasında desteklerini esirgemeyen Genel Sekreterimiz Sn.Halil İbrahim Çetin nezdinde Kurumumuza ve Jandarma Kurmay Albay Sn. Mehmet YILMAZ nezdinde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına ve eğitime katılım sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın değerli personeline teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:10.06.2016