ÜRÜN, HİZMET ve MUAYENE AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI DENETÇİ DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI (29 - 30 NİSAN)

Türk Akreditasyon Kurumu Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı’nca 29-30 Nisan 2016 tarihinde Ankara Holiday Inn (Çukurambar) Otel’de, Kurumumuz denetçi / teknik uzman havuzunda bulunan ilgili baş denetçi, denetçi, stajyer denetçilerin katılımı ile Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Kurum Genel Sekreter Yardımcımız Kayıhan CABIOĞLU’nun açılış konuşması ve Ürün, Hizmet ve Muayene Birim Başkanı Orbay EVRENSEVDİ’nin revizyon sürecinde olan ISO//EC 17011 standardının akreditasyon denetçilerinin yetkinliğine daha fazla vurgu yaptığını belirttiği giriş konuşması ile başlayan ve yaklaşık 70 katılımcının iştirak ettiği toplantıda:

 

- TÜRKAK Dokümanlarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

- R50.01 ve R50.04 Rehberlerinde Revizyonlar Üzerine Değerlendirmeler

- Kalibrasyon Aralıklarının Belirlenmesi ve R10.12 Ölçüm İzlenebilirliği Rehberi Hakkında Bilgilendirme (ILAC P10-G24)

- EA-1/22 ve R10-14 Dokümanları Hakkında Bilgilendirme

- Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyon

- 2014-2015 ve 2016 yılları Denetimlerinde Yazılan Uygunsuzlukların İstatistiksel Analizi

- Dış Kaynaklı Dokümanlar ve TÜRKAK Rehber Dokümanları

- R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

- 2014, 2015 ve 2016 EA Toplantı Çıktıları Hakkında Bilgilendirme

- T701-13 Denetim Ekibi Çalışma Talimatı ve T604-01 Davranış ve Etik Kurallar Talimatı Hakkında Bilgilendirme

başlıkları ele alınarak sunumlar yapılmıştır.

 

Ayrıca 4 yılda bir gerçekleşen EA Eş-Değerlendirmesi çıktılarının paylaşılması, denetim raporlarında sık rastlanan içeriksel ve şekilsel hatalar, kapsamların standartlaştırılması ve kapsam önerisinde bulunulurken dikkat edilecek hususlar, kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, süre aşımları ve kuruluşların markaları koruma altına alması hakkında dikkat edilecek hususlar paylaşılmış olup yapılan workshoplar ve denetçiler tarafından yöneltilen diğer soruların cevaplandırılması ile program tamamlanmıştır.

 

Yapılan bu toplantı ile denetçi harmonizasyonunun sağlanması, TÜRKAK denetimlerinin denetim ekiplerince daha efektif olarak gerçekleştirilmesi ve akreditasyon süreçlerinde yaşanan sıkıntılara çözüm yollarının aranması amaçlanmıştır. Denetimlerde görev alan tüm denetçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının akreditasyon süreçlerinin daha etkin
ve verimli hale getireceği düşünülmektedir. Toplantıya katılım sağlayan tüm denetçilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:01.06.2016