TÜRKAK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI


Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu’nun 2016 yılındaki ilk toplantısı, 20 Mayıs 2016 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu hizmet binasında gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet YÜCEL’ in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyelerinin çoğunluğu ile Kurum yöneticileri ve personeli katıldı.

Toplantının açılışında Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YÜCEL, 2015 yılındaki Kurum faaliyetleri hakkında bilgiler vererek 2015 ve 2016 yıllarında bu güne kadar gerçekleşen önemli gelişmelere vurgu yapmıştır. Açılış konuşmasının ardından toplantı gündemindeki konulara geçilmiştir.

Bu çerçevede ilk önce TÜRKAK Genel Sekreteri Dr. Halil İbrahim ÇETİN tarafından yapılan sunumda, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2015 yılı faaliyetleri ile 2016 Yılı hedefleri ve daha önceki Danışma Kurulu toplantısında dile getirilen öneri, tavsiye ve eleştirilerle ilgili açıklamalar yer almıştır. Özellikle,  2015 yılındaki mevzuat düzenlemeleri, yeni göreve başlayan personel, 2016 yılı Ocak ayında Avrupa Akreditasyon Birliğince gerçekleştirilen eş değerlendirme denetimi, bilgi sistemindeki yenilikler, paydaşlarla yapılan işbirlikleri ve denetçi/teknik uzmanlarla ilgili çalışmalar hakkında Danışma Kurulu üyelerine detaylı bilgi sunulmuştur.

Daha sonra, Danışma Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı Faaliyet Raporu, 2016 yılı Çalışma Programı ve diğer konulardaki değerlendirmeleri, görüş, öneri ve tavsiyeleri alınmıştır. Toplantıda değişik Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlardan gelen temsilciler tarafından farklı konulardaki soru ve talepler de dile getirilmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet YÜCEL ile Genel Sekreter Dr. Halil İbrahim ÇETİN tarafından, üyelerce yöneltilen sorulara cevap verilmiş, dile getirilen tavsiye ve önerilerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

TÜRKAK Danışma Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp, yapılan faaliyetlerin müzakere edilmesi ve önerilerin dile getirilmesinin ardından sona ermiştir.

Yayınlanma Tarihi:24.05.2016