ONAYLANMA AMAÇLI AKREDİTASYON DENETÇİ / TEKNİK UZMAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Onaylanma amaçlı akreditasyon denetçi / teknik uzman bilgilendirme toplantısı 9 Ocak 2016 tarihinde Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, Kurumumuz denetçi / teknik uzman havuzunda bulunan ilgili baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların katılımıyla The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda Baş Denetçi Sn. Mert BEKİROĞLU ve Baş Denetçi Sn. Elif KESKİN tarafından, 2014 yılında değişen ve çoğunluğu 2016 Nisan ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği mevzuatlarındaki idari kural değişiklikleri,  EA-2/17 rehber dokümanı ve 768/2008/EC mevzuatı ile bu değişikliklerin ilişkisi, denetimlerde idari kural değişiklikleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar, zorunlu alanla ilgili TÜRKAK rehber dokümanları ve ilgili ulusal mevzuatlar, 2014/33/EU Asansör Yönetmeliği özelinde teknik değişiklikler ve bu değişiklikler ile ilgili dikkat edilecek hususlar, 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2014/34/EU özelinde teknik değişiklikler ve bu değişiklikler ile ilgili dikkat edilecek hususlar ve zorunlu alan kapsamındaki TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 denetimleri arasındaki farklılıklar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantı sırasında konu ile ilgili denetçi / teknik uzmanların konu hakkında çeşitli soruları Birim Başkanı Sn. Orbay EVRENSEVDİ, Baş Denetçiler Sn. Mert BEKİROĞLU ve Sn. Elif KESKİN tarafından cevaplandırıldı.

Yapılan bu toplantı ile onaylanma amaçlı akreditasyon denetimlerinde harmonizasyonunun sağlanması ve denetimlerin denetim ekiplerince daha efektif olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Tüm katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Yayınlanma Tarihi:26.02.2016