MUAYENE VE ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Muayene ve ürün belgelendirme kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı, 9 Aralık 2015 tarihinde Ankara The Green Park Hotel’de, kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya 168 uygunluk değerlendirme kuruluşu temsilcisi katılım sağladı.

Toplantı 4 oturum halinde gerçekleştirildi;

- İlk oturumda; akreditasyon süreçleri hakkında genel bilgilendirme ve R10.04 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Rehberi hakkında bilgilendirme yapıldı.

- 2. oturumda; R50.01 - Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber, R50.04 - Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber, R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar, R10.12 – Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi, R10.13 - Onaylanmış Kuruluş Adayı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Akreditasyon Rehberi, EA-2/17 ve ILAC P15, ILAC G24, ILAC P9, EA-4/15, EA-5/02, ILAC G19, ILAC P10, EA-6/02, EA-6/04, ISO Guide 23, ISO Guide 27, ISO/IEC 17030, ISO/IEC 17067, ISO/IEC TR 17026, Diğer TÜRKAK rehber ve formları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

- 3. oturumda; R10.14 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi, EA-1/22 hakkında bilgilendirme, EA IC (Inspection Committee) ve EA CC (Certification Committee) toplantı çıktıları hakkında bilgilendirme, Bilgi İşlem Müdürlüğü bilgilendirmesi, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bilgilendirmesi, Hukuk Müşavirliği bilgilendirmesi, Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü bilgilendirmesi ve TÜRKAK Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve revizyonları hakkında bilgilendirme yapıldı.

- 4. ve son oturumda ise; toplantı kaydı sırasında kaydedilen sorular ve diğer soruların cevaplandırılması ile toplantı nihayetlendirildi.

Toplantıya katılım sağlayan tüm uygunluk değerlendirme kuruluşlarına teşekkür eder, ilgili çalışmaların devam edeceğini bildiririz.

 

Yayınlanma Tarihi:17.12.2015