TÜRKAK BROŞÜRLERİ YAYINLANDI

Türk Akreditasyon Kurumu değişen ve gelişen şartları göz önüne alarak bünyesinde bulundurduğu Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı,  Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, Sistem Akreditasyon Başkanlığı ve Personel Akreditasyon Başkanlığı  tarafından öngörülen bilgilerin detaylı şekilde yer aldığı TÜRKAK broşürleri Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü aracılığıyla 2015 yılı son çeyreği itibariyle yayınlandı. İlgili Akreditasyon Başkanlıklarının görev ve sorumluluklarının yanında akreditasyon süreçleri, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile güncel bilgi ve verilerin bulunduğu TÜRKAK broşürleri kullanılmaya başlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi:24.11.2015