Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Gerçekleştirilen Çalışma

 Türk Akreditasyon Kurumu - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet Alman Federal Çevre, Doğa Koruma İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın (BMUB) Uluslararası İklim Koruma Girişimi (IKI) kapsamında yürütülen “Sera Gazı Emisyonlarının İncelenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması konusunda Kapasite Geliştirme” projesi çerçevesinde uygulayıcıAlman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ’in koordinasyonuyla Almanya’da tesis ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Bu çalışma bünyesinde “600/2012 Accreditation and Verification” ve 601/2012 “Monitoring and Reporting” Avrupa regülasyonları kapsamında faaliyet gösteren bu tesislerden; rafineri, elektrik üretim tesisi, tuğla fabrikası, birincil alüminyum üretim tesisi, çimento fabrikası ziyaret edilmiştir. Tesislerde Sera Gazı Emisyonlarının nasıl izlendiği, raporlandığı, doğrulandığı (akredite doğrulayıcı kuruluşlar tarafından) ve işletmelerin buna bağlı olarak Karbon piyasasındaki tecrübeleri konularında yerinde ve detaylı bilgi alınmıştır.

 

Yayınlanma Tarihi:11.11.2015