TÜRK AKREDİTASYON KURUMU DANIŞMA KURULU ÜYELERİ YENİLENDİ

4457 Sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6337 sayılı Kanunla değişik 5. maddesine göre, 2012 yılı Ağustos ayında göreve başlayan TÜRKAK Danışma Kurulu üyelerinin 3 yıllık görev süresi 2015 Ağustos'unda sona erdi. Bu nedenle Danışma Kurulunda görev alacak kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan ve Kanunda (A) ve (B) grubu olarak belirlenen toplam 92 üye, ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar tarafından Kurumumuza bildirildi. Böylece önümüzdeki üç yıl boyunca görev yapacak TÜRKAK Danışma Kurulu üyeleri yeniden belirlenmiş oldu.

Yeni Danışma Kurulu üyelerimize TÜRKAK ailesine katılmalarından dolayı hoş geldiniz der, başarılı ve hayırlı çalışmalar dileriz.

                                  

                                                                                   TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Yayınlanma Tarihi:09.09.2015