TÜRKAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Türk Akreditasyon Kurumu 4457 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, 13 Ağustos 2012'de göreve başlayan TÜRKAK Yönetim Kurulunun 3 yıllık görev süresi sona ermiştir. Bunun üzerine, yine aynı Kanun gereğince Danışma Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi dolayısıyla bu isimler arasından Sayın Bakanımız tarafından yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri atanmıştır. Bakanlık Makamının 18.08.2015 tarihli Onayları ile belirlenen yeni Yönetim Kurulumuzda Başkan Ahmet YÜCEL, Başkan Yardımcısı Mehmet Akif ÖZYURT, Üyeler İsa COŞKUN ve Selçuk ÖZTÜRK değişmezken, daha önce Üye olan Ahmet KELEŞ yerine Türkiye İhracatçılar Meclisinden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin ÖZTİRYAKİ Üye olarak atanmıştır. Genel Sekreter Halil İbrahim ÇETİN de Kanun gereği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizi kutlar, başarılı çalışmalar dileriz.

                                                                      

           TÜRK  AKREDİTASYON KURUMU

Yayınlanma Tarihi:09.09.2015