Yeni Kurumsal Hizmet Portalinde Hesap Oluşturma ve E-imza Teyidi Süresi Uzatılmıştır
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, 04.01.2019 tarihli “TÜRKAK E-imza Aktivasyonu Başlıyor” haber içeriği ve ...
TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı - Veteriner Teşhis ve Analiz Uzmanlık Alanları için Denetçi / Teknik Uzman Ha...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu, Kurum...
ÖLÇÜMBİLİM Sempozyumu ve Sergisi
20-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan “Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi” bilimsel programı yayınlanmış olup bu sempozyumda ; Ölçümbilimin...
P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü (Revizyon No: 14) Yeni Akreditasyon Çevrimi Uygulamas...
P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü (Revizyon No: 14) Yeni Akreditasyon Çevrimi Uygulamasına Geçiş Duyurusu
ISO 50001 Duyurusu
ISO 50001 Duyurusu
Muayene Alanında “Kapı ve Pencere Sistemleri” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
İlk Akreditasyon Başvurularının Online Olarak Alınması
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanm...
ISO 22000-2018 Geçiş Duyurusu
ISO 22000:2018 standardı Haziran 2018’de yayınlanmıştır. Akredite ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Kuruluşların 29 Haziran 202...
Muayene - “Elektrik Tesisatı” ve “Katodik Koruma” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Ürün Belgelendirme, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR, 305/2011/AB)” ve “Diğer Yapı Malzemeleri” Uzmanlık Alanları İçin...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Dikkatine!
2018 yılına ait katkı payı beyanlarına ilişkin başvurular 10 Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır. Başvurular sadece online olarak alınacaktır.
Ürün Belgelendirme, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR, 305/2011/AB)” ve “Diğer Yapı Malzemeleri” Uzmanlık Alanları İçin...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Hakkında Duyuru
27.08.2018 tarihi itibariyle ISO/IEC 17021-1:2015 standardı altında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim ...
Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sektörel Bilgilendirme Toplantısı
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sektörel Bilgilendirme Toplantısı 04 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
ISO/IEC 17025:2017 Revizyonu TÜRKAK Geçiş Politikası-Revizyon1
.
TÜRKAK R.40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehber...
TÜRKAK R40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi” revize edilerek yayınlanmış ...
!GÜNCEL DUYURU! LABORATUVAR - ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLİŞİM UZMANLIK ALANLARI İÇİN DENETÇİ / TEKNİK UZMAN HAVUZU BAŞV...
!GÜNCEL DUYURU! LABORATUVAR - ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLİŞİM UZMANLIK ALANLARI İÇİN DENETÇİ / TEKNİK UZMAN HAVUZU BAŞVURULARI
E-Faturaya Geçiş Duyurusu
Sayın Kuruluş Temsilcileri, Denetçi /Teknik Uzmanlar ve İlgililer;
SAYIN BAKANIMIZIN DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ MESAJI
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin ortak girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü ...
Muayene – Olay Yeri İnceleme Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Avrupa Akreditasyon Birliğinin 2017 Yılı Çok Taraflı Anlaşmalar Raporu (EA MLA Report 2017) Yayınlandı
Avrupa Akreditasyon Birliğinin 2017 Yılı Çok Taraflı Anlaşmalar Raporu (EA MLA Report 2017) Yayınlandı.
Türk Akreditasyon Kurumu Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçile...
Türk Akreditasyon Kurumunda; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamın...
4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
25- 27 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan “4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” bilimsel programı yayınlanmış ...
TURKAK 2017 YILI FAALİYET RAPORU
TURKAK 2017 YILI FAALİYET RAPORU
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİ...
Türk Akreditasyon Kurumunda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden Tespit Komisyonunca ...
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNDA ÇALIŞAN TAŞERON PERSONEL İLE İLGİLİ İLAN
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNDA ÇALIŞAN TAŞERON PERSONEL İLE İLGİLİ İLAN
ISO/IEC 17025:2017 Revizyonu TÜRKAK Geçiş Politikası
Piyasadaki değişiklerin, teknolojideki son gelişmelerin ve modern pazar taleplerindeki gerekliliklerinin karşılanmasına devam edilmesini sağlamak için...
Katkı Payı ile İlgili Duyuru
Katkı Payı ile İlgili Duyuru
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu
MUAYANE VE ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Değerli Kuruluş Temsilcileri, Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, TÜRKAK dokümantasyonu ve akreditasyon süreçlerinde son 2 sene içeris...
Muayene alanında “Temiz Oda” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum p...
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Sınav Takvimi Duyurusu
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmaya hak kazananlar ve sınav takvimi için
ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Geçişlerine Yönelik Olarak IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) Duyurusu
ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 geçişlerine yönelik olarak IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) aşağıda yer alan duyuruyu http://www.iaf.nu/upFil...
ISO/IEC 17021-2:2016 & ISO/IEC 17021-3:2017 Revizyonu Geçişleri
ISO/IEC 17021-2:2016, Aralık 2016 tarihinde yayınlanmıştır.
Taşıtlar, Ulaştırma ve Taşımacılık Uzmanlık Alanlarında Teknik Uzman Alımı
Kurumumuz, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında “Taşıtlar, Ulaştırma ve Taşımacılık” alanlarında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duymaktadır.
EA-2/17 Dokümanı Revizyonu Sonrası Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Kapsamında Uygulanacak Akreditasyon Standardları ile il...
EA-2/17 Dokümanı Revizyonu Sonrası Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Kapsamında Uygulanacak Akreditasyon Standardları ile ilgili Geçiş Süreci Duyurusu
TEYİT BELGESİ ALMAK İÇİN TÜRKAK’A BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE
TÜRKAK dışındaki Akreditasyon Kuruluşlarının akreditasyon kapsamlarında düzenlenen ISO 9001 / ISO 14001 Yönetim Sistemi Belgeleri ile Deney, Kalibrasy...
ISO/IEC 13485:2016 Standard Revizyonu Geçiş Duyurusu (güncelleme yapılmıştır)
ISO/IEC 13485:2016 Standard Revizyonu Geçiş Duyurusu (güncelleme yapılmıştır)
Sera Gazı Emisyonları Teknik Uzman İlanı
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek ü...
TS EN ISO/IEC 17065 STANDARDINA GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ BELGELENDİRMESİ ALANINDA AKREDİTE OLMUŞ/OLACAK KURULUŞLARIN DİKKATİ...
TÜRKAK’tan ISO/IEC 17065 Standardına göre Tarım Ürünleri Belgelendirme Faaliyetleri konusunda akredite olmuş/olacak Kuruluşların denetimlerinin gerçek...
Referans Malzeme Üreticilerinin Akreditasyonu için ISO 17034: 2016 Uygulama Takvimi
Referans Malzeme Üreticilerinin akreditasyonunda kullanılan TSE ISO Guide 34:2016 rehberi, 1 Kasım 2016 tarihinde ISO tarafından revize edilmiş ve ISO...
Personel Akreditasyon Başkanlığı Teknik Uzman (Bilirkişi) Başvuru Şartları -Güncelleme yapılmıştır-
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum p...
Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Yenilenme Eğitimi
Değerli TÜRKAK LAB Denetim Ekibi Üyeleri, 13-15.09.2017 tarihleri arasında İstanbul’da, 20-22.09.2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek ola...
Yeterlilik Testi Bilgi Sistemi (YETBİS) Hizmete Açılmıştır
Yeterlilik Testi Bilgi Sistemi (YETBİS) hizmete açılmıştır;
Laboratuvar - İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Denetçi / Teknik Uzman Başvuruları
Laboratuvar - İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04.2017 tarihleri arasın...
Laboratuvar - Çevresel Numuneler, Hava, Su, Toprak ve Atıklar Denetçi / Teknik Uzman Başvuruları
Laboratuvar- Çevresel Numuneler, Hava, Su, Toprak ve Atıklar deneyleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04....
Muayene “Ulaştırma ve Taşımacılık - Denizcilik” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Muayene - "Basınçlı Kaplar" ve İlgili Alanlarda Teknik Uzman Başvuruları
Muayene - “Basınçlı Kaplar”, “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)”, "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/EU)" ve “Taşınabilir Basınçlı...
“Akaryakıt Depolama Tankları” ve “Akaryakıt İst. Yakıt Dağt. Sistemleri” Uzm. Alanları İçin Tek. Uzm. Başv.
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi Havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Muayene - “Tahribatsız Muayene” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Sera Gazı Emisyonları Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek ü...
Muayene - “Gözetim” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
“Elektrik Ekipmanları” ve “Elektrik, Gaz, Buhar Ve Klima” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Elektrik Ve Elektronik Ürünler, Elektrik Motorları Jeneratörler Ve İlgili Aksamlar Alanları İçin Tek. Uzm. Bşv
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Muayene - “Enerji Üretim Santralleri – Yan Hizmetler” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum ...
Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcılarının Akreditasyonu
Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcılarının Akreditasyonu
Eğitim Tarihi Değişikliği
Daha önce 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde yapılması planlanan TS EN ISO/IEC 17065 Eğitimi 29-30 Kasım 2016 tarihlerine ertelenmiştir. Katılımcılara duy...
“(CPR, 305/2011/AB), 98/214/EC Kararı-Yapısal Metal Ürünler” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvuruları
Ürün Belgelendirme alanında “(CPR, 305/2011/AB), 98/214/EC Avrupa Komisyonu Kararı, Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar” ile “Yapısal Metal Ür...
Ürün Belgelendirme, “Kaynak Prosesi (ISO 3834, EN 15085-2, vb.)” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvurusu
Ürün Belgelendirme, “Kaynak Prosesi (ISO 3834, EN 15085-2, vb.)” Uzmanlık Alanları İçin Teknik Uzman Başvurusu
Muayene ve Ürün Belgelendirme, “Kapı ve Pencere Sistemleri” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
Muayene ve Ürün Belgelendirme, “Kapı ve Pencere Sistemleri” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları
R30.01 Nolu “ Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber” revizyonu ile ilgili duyuru.
TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre Personel Belgelendirmesi yapan kuruluşlarının; 1) Akredite olmak için müracaat edecekleri uluslararası st...
ISO/IEC 13485:2016 Standard Revizyonu Geçişi
ISO 13486:2016 standardı 25 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 13485:2003 belgelendirmelerine ilişkin akredite olmuş olan Belgelendirme Kuruluşl...
Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Metaller / Madenler / Taşıtlar Deneyleri Denetçi / Teknik Uzman Başvuruları
Laboratuvar- Metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler/ Madenler ve maden filizleri/ Taşıtlar Deneyleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik...
TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDINDAN AKREDİTE OLMUŞ TEMİZ ODA ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARIN DİKKATİNE
TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDINDAN AKREDİTE OLMUŞ TEMİZ ODA ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARIN ISO/IEC 17020 STANDARDINA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU ...
ISO/IEC 27006:2015 Standart Revizyonu Geçişi
ISO/IEC 27006:2015 standardı 01 Ekim 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO/IEC 27006:2015 standardına göre akredite olmuş olan Belgelendirme Kuruluşları...
TS EN ISO/IEC 17020’YE GÖRE AKREDİTE OLMUŞ “TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARLARI”NIN TS EN ISO 15189’A GEÇİŞİ
TÜRKAK’tan halihazırda TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına göre akredite olmuş “Tıbbi Patoloji Laboratuvarları”nın, TS EN ISO 15189:2014 Standardına ...
Türk Akreditasyon Kurumu 2015 Yılı Faaliyet Raporu
Türk Akreditasyon Kurumu 2015 Yılı Faaliyet Raporu
3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu (III. ULAG)
3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu (III. ULAG)
ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 STANDARTLARI GEÇİŞ DUYURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 STANDARTLARI GEÇİŞ DUYURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ISO 14001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi –şartlar) Belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’tan akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 14001:2015 ...
ISO 9001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi –şartlar) Belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’tan akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 9001:2015 (...
ISO/IEC 17021-1:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO/IEC 17021-1:2015 standardı 15.06.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgil...
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Dikkatine
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Dikkatine
ISO 14001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi –şartlar) Belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’tan akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 14001:2015 ...
ISO 9001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi –şartlar) Belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’tan akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 9001:2015 (...
ISO/IEC 17021-1:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO/IEC 17021-1:2015 standardı 15.06.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgil...
MUAYENE VE ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, akreditasyon süreçleri hakkında genel bilgiler vermek, denetimler esnasında karşılaşılan güçlükler...
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Uzmanlık Alanı için Denetçi/Teknik Uzman Havuzu Rezviyonu, Yeni Başvurular
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
Belarus Endüstri Forumu 2015
Avrupa-Asya Ekonomik Birliği (EAEU)’nin 2015 yılı dönem başkanlığını yürüten Belarus Cumhuriyeti’nde 12-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Avrupa-Asya haftası...
ISO Guide 34 Başvuruları
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ISO Guide 34 ‘e uygun olarak referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu başvurularını kabul etmeye başlamıştır...
EA-2/17 Dokümanının Güncellenmesi
EA-2/17 Dokümanının Güncellenmesi
ILAC-P15:06/2014 Muayene Akr. için TS EN ISO/IEC 17020:2012'nin Uygulanmasına Yönelik Dok. Geçişi
ILAC-P15:06/2014, Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu için TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardının Uygulanmasına Yönelik Doküman Geçişi
ISO TS 22003-2013 Geçiş Duyurusu
ISO/TS 22003:2013 15 Aralık 2013 tarihinde yayınlanmıştır. ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşları...
TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı Kapsam Editörü Uygulaması
TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’nda yeni uygulamaya alınan sistemle, akredite olmak üzere başvuran Kuruluşlar ile akredite olan kuruluşlar başvuru kaps...
Esnek Kapsam Duyurusu
R20-28 Deney ve Tıbbi Laboratuvarlar için Esnek Kapsam Rehberi” TÜRKAK web sitesinde 24.11.2014 tarihinde yayımlanmıştır.
Personel Belgelendirmesinde Görev Alan Denetim Ekibi Üyeleri ve TÜRKAK Dosya Sorumluları için Duyuru
TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmak isteyen, Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon için müracaat edecekleri veya daha so...
Personel Belgelendirme Kuruluşlarına Duyuru
TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akreditasyon için müracaat eden / akredite olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarının belgelendirme kapsamları i...
Akredite Laboratuvarlar/YT Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı
Akredite Laboratuvarlar/YT Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı
Eğitim Yeri
Eğitim Yeri
Taşınma Duyurusu
Taşınma Duyurusu
2.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
2.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
ISO/IEC TS 17021-3:2013 Revizyonu Geçişi
ISO/IEC TS 17021-3:2013 Revizyonu Geçişi
TÜRKAK 2013 Yılı Faaliyet Raporu
TÜRKAK 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kaynakçı Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Duyuru
Kaynakçıların belgelendirilmesinde kullanılan (TS) EN 287-1 ve (TS) EN 1418 standartları 2013 yılında revize edilmiş ve yerlerini sırasıyla (TS EN) I...
ISO/IEC 27001:2013 Revizyonu Geçişi
ISO/IEC 27001:2013 Revizyonu Geçişi
İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuruları Başlamıştır
İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuruları Başlamıştır
Akreditasyon Sözleşmesi Görüşe Sunulmuştur
Akreditasyon Sözleşmesi Görüşe Sunulmuştur
EN ISO 15189:2012 Standard Revizyonu Geçişi
EN ISO 15189:2012 Standard Revizyonu Geçişi
2013 Yılı Akreditasyon Katkı Payı
2013 Yılı Akreditasyon Katkı Payı
TÜRKAK 2014 Yılı Performans Programı
TÜRKAK 2014 Yılı Performans Programı
ISO/IEC TS 17021-2:2012 Revizyonu Geçişi
ISO/IEC TS 17021-2:2012, 15 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan Belgelendirme Kuruluşla...
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarları İle İlgili Duyuru
TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarları tarafından Haziran 2013 döneminde Ses Kalibratörü ve Titreşim Uyarıcısı kalibrasyonları olmak üzere iki adet ulus...
ISO/TS 22003 Standardı Eğitimi İptal Edildi.
8 Mayıs 2013 tarihinde yapılması planlanan ISO/TS 22003 Standardı Eğitimi iptal edilmiştir.
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Türk Akreditasyon Kurumu'na 25 adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacaktır.
TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardına Geçiş
Ürün Belgelendirme Kuruluşları için Genel Kriterleri belirleyen EN 45011 (ISO Guide 65) standardı 15 Eylül 2012'de revize edilerek ISO/IEC 17065:2012 ...
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Banka Promosyonu İhalesi Düzeltme İlanı
Banka Promosyonu İhalesi Düzeltme İlanı
Eğitim Adres Değişikliği
TS EN ISO/IEC 17020:2012 Eğitim talepleri
Artan TS EN ISO/IEC 17020:2012 Eğitim talepleri konusunda duyuru
TS ISO/IEC 27006:2011 Standard Revizyonu Geçişi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşların uyması gereken TS ISO/IEC 27006 standardı 2011 revizyonu geçişi ile ilgili TÜRKAK p...
TURKAK Twitter'da
Kurum haber ve duyurularını artık twitter üzerinden de takip edebileceksiniz.
TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Revizyonu
Muayene kuruluşlarının akreditasyonunda referans alınan TS EN ISO/IEC 17020 standardının 1 Mart 2012 tarihinde revize edilmesine paralel olarak yeni s...
Akredite Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Toplantısı (1 Kasım 2012)
Akredite Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Toplantısı (1 Kasım 2012)
1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
Kimya Mühendisleri Odasının düzenlemiş olduğu "1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi" 16-18 Mayıs 2013 tarihinde Yıld...
Denetçi veya Teknik Uzman Başvuruları ile ilgili Önemli Duyuru
Var olan başvuruları incelemek ve denetçi havuzunu gözden geçirmek üzere TÜRKAK’ta yapılacak çalışma süresince, geçici olarak TÜRKAK Denetçi ve Teknik...
TÜBİTAK UME tarafından yapılacak Karşılaştırma Ölçümleri
TÜBİTAK UME TARAFINDAN İLK KEZ KONTROLLÜ HACİMLERDE SICAKLIK DAĞILIMI (ETÜV İÇİNDE SICAKLIK DAĞILIMI ÖLÇÜMLERİ) KARŞILAŞTIRMASI DÜZENLENECEKTİR.
EN ISO/IEC 17024:2012 Standard Revizyonu Geçişi
Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon standardı EN ISO/IEC 17024:2012 geçişi işe ilgili duyuru
ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) Tarafından Yetkilendirilmiş Laboratuarlar
ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından hazırlanan “Tüketici Ürünleri Güvenliğini Geliştirme Kanunu” 14 Ağustos 2008 tarihinde ona...
Hizmet Alımı İhaleleri İle İlgili Duyuru
Hizmet Alımı İhaleleri İle İlgili Duyuru
BELGE İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
Kamu İhale Kurumu mevzuatında öngörülen ISO 9001 ve ISO 14001 ile Deney/Kalibrasyon ve muayene belgeleri için Belge İnceleme başvuruları kabul edilec...