Denetçi veya Teknik Uzman Başvuruları ile ilgili Önemli Duyuru

 

TÜRKAK; akreditasyon başvurularını kabul etmeye başladığı 2001 yılından bu yana Denetçi ve Teknik Uzman havuzuna yapılan tüm başvuruları değerlendirmiş ve bir havuz oluşturmaya çalışmıştır. Geçen 12 yıllık zaman zarfında hemen hemen her alanda, nitelikli, yetkin Denetçi ve Teknik Uzmanlardan oluşan bir havuz oluşturulmuş, zaman zaman havuzla ilgili yeni çalışmalar yapılmıştır. Son yapılan düzenleme ile, denetçi ve teknik uzmanların uzmanlık alanları daha ayrıntılı şekilde belirlenmiş ve tüm denetçiler ile teknik uzmanlarımızın bilgileri elektronik ortama aktarılmıştır.
Bu arada, havuza  yüzlerce yeni başvuru yapılmış ve halen de başvurular devam etmektedir. Var olan başvuruları incelemek ve denetçi havuzunu gözden geçirmek üzere TÜRKAK’ta yapılacak çalışma süresince, geçici olarak TÜRKAK Denetçi ve Teknik Uzman havuzuna başvuru alınmayacaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda ileride ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları belirlenerek, başvuruların hangi uzmanlık alanlarında yapılacağı tekrar web sitemizde duyurulacaktır. Daha önce başvuru yapanların işlemleri devam ettirilecektir. İlk defa havuza başvuracak kişilerin belirtilen hususlara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.
 
 
                                          Türk Akreditasyon Kurumu
                                                   Genel Sekreterliği
                                        Yayınlanma Tarihi:20.02.2013