BELGE İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

 Kamu İhale Kurumu mevzuatında öngörülen ISO 9001 ve ISO 14001 ile Deney/Kalibrasyon ve muayene  belgeleri için Belge İnceleme başvuruları kabul edilecek olup bu tür belgelere uygun olunması halinde teyit yazısı düzenlenebilecek, Ancak Kamu İhale Kurumu mevzuatında öngörülmeyen CE, ISO 13485, ISO 22000,ISO 27001,ISO 16949, ürün belgeleri v.b belgeler için Belge İnceleme başvuruları 19 Mart 2012 tarihi itibarı ile kabul edilmeyecek olup, bu tür belgelere teyit yazısı düzenlenmeyecektir.

Belge incelemesi için başvurusu yapılan ilgili ISO 9001 veya 14001 belgesi ile Deney/Kalibrasyon ve muayene belgelerinin üst yazı ve/veya dilekçe ile beraber Aslının veya Noter Onaylı kopyasının ve yabancı dilde olan belgelerin Yeminli Tercüme Bürosundan alınmış Türkçe tercümesinin 19 Mart 2012 tarihi itibarı ile elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gereklidir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

Yayınlanma Tarihi:20.07.2012