Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcılarının Akreditasyonu

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik ve uygulama tebliğleri uyarınca faaliyet gösteren/gösterecek Doğrulayıcı Kuruluş ve adaylarının akreditasyon süreçlerini açıklayan Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcılarının Akreditasyonu Rehberi ve Akreditasyon Başvuru formu yayınlanmıştır.

Bu çerçevede Akreditasyon Başvuruları, Kurumumuzca bahse konu yönetmeliğin 11. ve 15(c) Maddeleri gereği 02.01.2017 tarihinde alınmaya başlayacaktır.

Yayınlanma Tarihi:28.12.2016